O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE MEDICINE

Obavještavamo da će se

dana 19. veljače 2021. godine u 9:00 sati,

u predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

TATJANA TADIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 „Transmukozna laserska primjena nanolijekova u liječenju oralnog karcinoma“

                                                         

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

  1. Prof.dr.sc. Sanja Šegović, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Dragana Gabrić, član
  3. Prof.d.sc. Robert Trotić, član
  4. Doc.dr.sc. Josip Kranjčić, zamjena.
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 2. 2021. u 12:10
Popis obavijesti