Prof. dr. sc. Ivana MIletić dobitnica Državne nagrade za znanost za 2020. godinu koju dodjeljuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskog sabora.
 
Odluka o dodijeljenim nagradama može se vidjeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.
 

Prof. dr. sc. Ivana Miletić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Područje znanstvene djelatnosti prof.dr.sc. Ivane Miletić obuhvaća endodonciju, restaurativnu dentalnu medicinu i karijesologiju. Voditeljica je projekta Hrvatske zaklade za znanost: „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih materijala u dentalnoj medicini“  (BIODENTMED br.1718). U 2020. godini upravni odbor HRZZ-a odobrio joj je financiranje doktoranda pod njezinim mentorstvom. Voditeljica je međunarodne multicentrične kliničke studije čiji su rezultati nakon dvije godine objavljeni u znanstvenom časopisu s visokim čimbenikom odjeka. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove, kongresna priopćenja i nastavne tekstova. Od toga je 71 rad u časopisima indeksiranim u WoSCC/ESCI citatnim indeksima, citiranih 735 puta (WoSCC) s H-indeksom 18. Aktivno je sudjelovala na raznim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojna pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Članica je brojnih hrvatskih i međunarodnih društava i odbora.

Osnivač je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu – Hrvatskog liječničkog zbora.

SFZG
Objavljeno: 10. 1. 2022. u 08:27
Popis obavijesti