Obavijesti

Važna novost 

Studenti imaju obavezu sami pohraniti svoj diplomski rad u Digitalni repozitorij Stomatološkog fakulteta, čime se ukida predaja diplomskog rada u tiskanom obliku.

Hodogram predaje diplomskog rada dostupan je na stranici Fakulteta, a upute kako pohraniti diplomski rad i dobiti potvrdu o tome nalaze se na početnoj stranici Digitalnog repozitorija i na knjižničnoj mrežnoj stranici Edukacija. 

Nova oprema u knjižnici

U čitanici knjižnice postavljeno je  9 novih računala za korisnike, te je postavljena bežična mreža WI-FI. Studentima je za korištenje interneta na donesenim prijenosnim uređajima dostupna EDUroam mreža - upute).

 

Novi softver

Na tri računala (15, 17, 18) instaliran je softver InstaText koji pomaže pri pisanju tekstova na engleskom jeziku - poboljšava stil i izbor riječi, ispravlja gramatičke pogreške, te obogaćuje tekst kako bi ga učinio čitljivijim i razumljivijim.

 

Nove knjige u knjižnici

Provjerite dostupnost za posudbu klikom na lokacija/signatura

 

Djelomične proteze / Krešimir Kraljević, Sonja Kraljević Šimunković.

Hitna medicinska stanja u dentalnoj medicini / Vlaho Brailo i suradnici.

 

Osnove prevencije karijesa i parodontnih bolesti / urednici Danko Bakarčić, Nataša Ivančić Jokić

MOSBY’S Orthodontic Review / Jeryl D. English, Sercan Akyalcin, Timo Peltomäki, Kate Litschel

Burnstone’s Biomechanical Foundation of Clinical Orthodontics / Kwangchul, Choy.

 

 

Sudska medicina i deontologija / Dušan Zečević i suradnici

Tumori glave i vrata : udžbenik za studente dentalne medicine / Davorin Đanić, Ana Đanić Hadžibegović, Štefica Mikšić i suradnici.

 

Patologija : za studente dentalne medicine / Gordana Zamolo, Marina Kos.

 

 

Dentalna radiologija / Dijana Zadravec i suradnici.

 

 

Ginekologija i porodništvo / Krunoslav Kuna, Vesna Košec i suradnici.

 

 

Bone tumours : a comprehensive review of selected topics / edited by Hiran Amarasekera.

 

Protokol / [stručni urednici Marko Jakovac, Dragan Stolica, Michele Temperani, Domagoj Vražić, Damir Šnjarić, Iva Kutleša Oroši, Sanda Radović ; fotografije Nino Marcutti].

The Frontal Sinus : surgical approaches and controversies / Christos Georgalas, Anshul Sama.