Repozitorij

Časopisi

EBSCO Discovery Service (EDS) omogućuje objedinjeno pretraživanje svih dostupnih izvora cjelovitih tekstova članaka pristupom putem poveznice. 

Obrazac za narudžbu članaka putem međuknjižnične posudbe možete preuzeti u repozitoriju. 

Upute za udaljeni pristup

 

Pretplata naslova za 2021. godinu 

Naslov Izdavač Način e-pristupa 
     
Caries research Karger putem SFZG računala
     
International journal of oral and maxillofacial implants Quintessence Publishingputem za korisničko ime i lozinku obratite se u knjižnicu
(maksimalno 5 korisnika)
     
International journal of periodontics and restorative dentistry Quintessence Publishing za korisničko ime i lozinku obratite se u knjižnicu
(maksimalno 5 korisnika)
     
International journal of prosthodontics Quintessence Publishing za korisničko ime i lozinku obratite se u knjižnicu
(maksimalno 5 korisnika)
     
Journal of dentistry Elsevier samo tiskana pretplata
     
Journal of endodontics Elsevier udaljeni pristup - AAI identitet
     
Journal of oral and maxillofacial surgery  Elsevier udaljeni pristup - AAI identitet
     
Journal of periodontology American Academy of Periodontology - Wiley udaljeni pristup - AAI identitet
     
Journal of prosthodontics Wiley udaljeni pristup - AAI identitet
     
Oral Diseases Wiley udaljeni pristup - AAI identitet
     
Oral health and preventive dentistry Quintessence Publishing Open Access od 2020.
     
Pediatric dentistry American Academy of Pediatric Dentistry putem SFZG računala
     
Seminars in orthodontics Elsevier udaljeni pristup - AAI identitet

 


Fond časopisa SSK