Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) - objedinjeno pretraživanje 145 repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH

 

 

 

OAIster - skupni repozitorij koji omogućuje pristup do više od 11 milijuna zapisa organiziranih u digitalnim arhivima nastalim na načelu slobodnog pristupa

 

 

DOAR - Direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje iz svih područja znanosti.

 

 

 


Repozitoriji

Repozitorij je prazan