Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu - Portal za pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom i licencijom Sveučilišta u Zagrebu

 

Izdvajamo neke baze:  upute za udaljeni pristup

 

Current contents - opća bibliografska baza podataka

 

 

DOAJ - preko 2500 časopisa sa slobodnim pristupom cjelovitom tekstu članaka od kojih više od 60 stomatoloških
FreeMedical Journals
- arhiv medicinskih časopisa sa slobodnim pristupom

 Hrčak - je portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim časopisima

 

 

Journal Citation Reports - impact factor časopisa i rang u znanstvenim područjima

 

 

 

MeSH 
- Medical Subject Headings kontrolirani rječnik (tezaurus)   medicinskih pojmova NLM (US)
 

 

 

Ovid - Baza pokriva područje biomedicine i zdravstva, biotehnologije, te prirodnih znanosti (dostupne su sljedeće baze: Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Methodology Register (CMR), Medline


PubMed - biomedicinska bibliografska baza podataka, djelomično s cjelovitim tekstom članaka

 PubMed Central (PMC) - besplatan arhiv časopisa s cjelovitim tekstovima iz područja biomedicine

 

 

SCImago Journal Rank (SJR) - rangiranje časopisa i zemalja na temelju podataka iz baze Scopus


 

Scopus - opća bibliografska citatna baza podataka

 

 

Web of Science (WoS) - opća bibliografska citatna baza podataka

 

 

Upute za udaljeni pristup

Pristup bazama pretplaćenima u okviru nacionalne licencije (WOSCC, CC, Scopus i dr.) izvan matične ustanove je moguć na dva načina:

1. putem NSK Proxy servera i

2. Shibboleth prijave (za direktni pristup putem poveznice pojedine baze - prvo je potrebno  izabrati ustanovu - University of Zagreb AAI@Edu.hr, nakon čega se upisuje AAi identitet korisnika)

U oba slučaja pristup se ostvaruje putem elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Osobe koje su na poslijediplomskom studiju na nekom od fakulteta u sustavu AAI@EduHr, a ne posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet, mogu i moraju dobiti elektronički identitet na tom fakultetu. Kontakt osoba za SFZG

Journal citation reports bazi s udaljenih lokacija može se pristupiti samo pomoću NSK proxy servera 

Informaciju o dostupnosti baza podataka za pojedine ustanove potražite u opisu svake pojedine baze na Portalu elektroničkih izvora.