Ocjenski radovi

 

Repozitorij Stomatološkog fakulteta Dabar - Ocjenski radovi od 2013. godine dostupni su u cjelovitom tekstu.

Od 2023. godine započinje samostalna pohrana diplomskog rada - upute su na početnoj stranici 

 

U skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) definirana je obveza pohrane ocjenskih radova u javno dostupnom repozitoriju matične ustanove od 1. srpnja 2013. godine. 
 

 

 

 u Katalogu Središnje stomatološke knjižnice mogu se pretražiti:
 

  • doktorske disertacije (1962 -  danas);

  • znanstveni magistarski radovi (1970 - 2012),

  • poslijediplomski specijalistički radovi (2001 - danas)

  • diplomski radovi (1983 - danas)

     

Baza ocjenskih radova Stomatološkog fakulteta završno sadrži bibliografske podatke ocjenskih radova iz 2013. godine i više se ne ažurira (od 1.1.2014).


Baza ocjenskih radova Stomatološkog fakulteta