Repozitorij

Edukacija

Citiranje

Ciljevi citiranja u znanstvenim i stručnim radovima su višestruki, a osnovni su:

  • upoznavanje čitatelja s izvorima kojima se služio autor
  • pronalaženje drugih radova na istu temu
  • razlučivanje misli i ideja autora od misli i ideja drugih

Postoji više načina citiranja, a koji ćemo odabrati ovisi o uputama autorima objavljenim u publikaciji kojoj želimo poslati rad. U biomedicinskom području citira se uglavnom prema pravilima International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Taj način citiranja kolokvijalno zovemo Vankuverska pravila citiranja. Priredila ih je grupa medicinskih izdavača koja se neformalno sastala 1978. godine u Vancouveru, British Columbia, a 1979. godine objavila National Library of Medicine (US). Grupa se s vremenom proširila te je osnovan ICMJE. Od tada su pravila više puta revidirana i stalno se dopunjuju uputama za opis novih vrsta elektroničke građe. Dokument s uputama za pripremu rukopisa Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals možete konzultirati na službenim stranicama.
Originalna VANKUVERSKA pravila citiranja s primjerima dostupna su na posebnoj adresi koju je pripremila National Library of Medicine.

U Repozitoriju možete naći dokument Vankuverska Pravila citiranja s uputama i primjerima.

Izdavaštvo

Ključne riječi i predmetnice ili predmetne oznake - su riječi koje jezgrovito izražavaju sadržaj djela tj. iskazuju predmet/e istraživanja.

Tezaurus je kontrolirani rječnik pojmova koji korisnika upućuje sa svih sinonima na usvojene termine. U biomedicinskom području najčešće se koristi MeSH tezaurus pojmova (Medical Subject Headings) koji je online javno dostupan, a autor je National Library of Medicine (US). Sadrži oko 23.000 pojmova (deskriptora) strukturiranih hijerarhijski, a unutar iste razine abecedno.

Medicina utemeljena na dokazima

The Cochrane Collaboration je u svijetu poznata i priznata neprofitna medicinska udruga koja svojim djelovanjem promiče načela medicine utemeljene na dokazima i čiji se sustavni pregledni članci smatraju najpouzdanijim izvorom, na dokazima utemeljenih, medicinskih spoznaja. Sustavni pregledni članci počivaju na temeljitom i opsežnom pretraživanju objavljene literature, prije svega znanstvenih članaka indeksiranih u različitim bazama podataka. U tome važnu ulogu imaju koordinatori pretraživanja kliničkih istraživanja (engl., Trials Search  Co-ordinators), knjižničari koji djeluju unutar Cochrane kolaboracije. Potreba za izradom sustavnih preglednih članaka posljedica je nužnosti sažimanja sve većeg broja medicinskih informacija te potrebe objedinjavanja dokaza proizašlih iz kliničkih istraživanja. 

The Cochrane Library donosi sustavne pregledne radove s područja medicine, dentalne medicine i zdravstva sa slobodnim pristupom do razine sažetka. 

  • Za fakultete i bolnice pristup cjelovitom tekstu osiguran je preko Ovida:
    1. http://gateway.ovid.com/
    2. Start OvidSP
    3. EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews

Hrvatski Cochrane ogranak  osnovan je krajem 2008. godine na Medicinskome fakultetu u Splitu. 

Cochrane sažetci na hrvatskome jeziku za laike donosi sažetke sustavnih pregleda izrađenih unutar Cochrane kolaboracije pisane jednostavnim i razumljivim jezikom.

Gdje su dokazi? portal je namijenjen svima koje zanima zdravlje. Pomaže shvatiti što se krije iza bilo koje terapije i na što trebamo obratiti pozornost kako bismo razvili kritički stav prema liječenju.

Gdje su dokazi? knjiga je slobodno dostupna svima i pisana je jasno i razumljivo za široku populaciju.  Cilj joj je pomoći ljudima da bolje shvate na čemu se temelji neka terapija kako bi ubuduće mogli donositi informiranije odluke o vlastitome zdravlju.