Faktori odjeka (JCR) hrvatskih časopisa za 2022. godinu
 
Faktori odjeka (JCR) hrvatskih časopisa za 2021. godinu
 
Faktori odjeka (JCR) hrvatskih časopisa za 2020. godinu
 
Faktori odjeka (Journal Impact Factors (IF)) i kvartili hrvatskih časopisa za 2018. i 2019. godinu - podaci za 40  časopisa
 
SJR rangiranje časopisa u predmetnoj kategoriji Dentistry (miscellaneous) - 142 naslova
 
JCR rangiranje časopisa u predmetnoj kategoriji DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE - 158 naslova
 

Naslov časopisa

JCR IF

JCR Predmetno područje

JCR Kvartil
(Q)

SJR
IF

SJR Predmetno područje

SJR
Kvartil
(Q)

Acta Stomatologica Croatica*
(WOSCC-ESCI
2005 - danas)
1.4 n/A n/A 0.512
(2022)
Dentistry (miscellaneous) Q2
  n/A n/A n/A 0.416
(2021)
Dentistry (miscellaneous) Q2
  n/A n/A n/A 0.391
(2020)
Dentistry (miscellaneous) Q3
  n/A n/A n/A 0.288
(2019)
Dentistry (miscellaneous) Q3
  n/A n/A n/A 0.316
(2018)
Dentistry (miscellaneous) Q3

Faktori odjeka časopisa (JCR) izračunavaju se za časopise koji su indeksirani u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI) tek za 2022. godinu, a kvartili će biti izračunati tek 2023. godine.

 

Indeksiranost Acta Stomatologica Croatica u relevantnim bazama podataka

Acta Stomatologica Croatica - Scopus coverage years:from 1966 to 1972, from 1974 to 1975, from 1980 to 1991, from 2009 to present.

Acta Stomatologica Croatica - WOSCC coverage years: from 2005 (vol. 1 i 2) to present - ESCI indeks.

Acta Stomatologica Croatica - nije indeksirana u bazi Current Contents Connect

Scimago (SJR) - Faktori utjecaja za Acta Stomatologica Croatica izračunati su od 2010. godine

Članci koji su u PubMed Central pretraživi su u PubMedu (potpuni tekstovi od 2014. godine). 
 
Također su u PubMedu pretraživi i članci do 1991. koji su indeksirani u Medlineu (samo reference).
 
Indeksiranost ASCRO u MEDLINE bazi: vol.1 n1, 1966-v25n4, 1991. Current Indexing Status: Not currently indexed for MEDLINE.
 
Indeksiranost ASCRO u PubMed-u: vol. 1 n1, 1966-v25n4, 1991; v48n1, Mar. 2014- danas
 
 

Drugi hrvatski biomedicinski časopisi koji objavljuju radove iz stomatologije

Naslov časopisa

JCR IF

JCR Predmetno područje

JCR Kvartil
(Q)

SJR
IF

SJR Predmetno područje

SJR
Kvartil
(Q)

Acta Clinica Croatica
(WOSCC-SCI Exp
2007 - danas)
0.6 (2022) Medicine, general & internal Q4 0.273
(2022)
Medicine (miscellaneous) Q3
  0.932 (2021) Medicine, general & internal Q4 0.297
(2021)
Medicine (miscellaneous) Q3
  0.78 (2020) Medicine, general & internal Q4 0.233
(2020)
Medicine (miscellaneous) Q3
 
0.532 (2019)
Medicine, general & internal
Q4
 
0.233
(2019)
Medicine (miscellaneous)
Q3
 
0.403 (2018)
Medicine, general & internal
Q4
0.246
(2018)
Medicine (miscellaneous)
Q3

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Collegium Antropologicum
(WOSCC- SSCI
1980-2013)
n/A n/A n/A 0.121
(2021)
Anthropology Q4
          Medicine (miscellaneous) Q4
  n/A n/A n/A 0.138
(2020)
Anthropology Q3
          Medicine (miscellaneous) Q4

 
n/A n/A n/A 0.152
(2019)
Anthropology Q3
          Medicine (miscellaneous) Q4
  n/A n/A n/A 0.162
(2018)
Anthropology Q3
          Medicine (miscellaneous) Q3

 

Collegium Antropologicum - zadnji impact factor 0.609 (2013), ANTHROPOLOGY, Q3

Collegium Antropologicum - WOSCC indeksira od 1980. do 2013. godine

 

SCImago Journal & Country Rank

Naslov časopisa JCR IF JCR Predmetno područje JCR Kvartil
(Q)
SJR
IF
SJR Predmetno područje SJR
Kvartil
(Q)
Acta Medica Croatica n/A n/A n/A 0.107 (2021) Medicine (miscellaneous) Q4
  n/A n/A n/A 0.107 (2021) Medicine (miscellaneous) Q4
  n/A n/A n/A 0.102 (2020) Medicine (miscellaneous) Q4
  n/A n/A n/A 0.116 (2019) Medicine (miscellaneous) Q4

 

Acta Medica Croatica indeksiran je u bazi Scopus od 1991. do 2021. godine

 

Časopis Research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences u bazi WOSCC indeksiran je od 2015.-2018. godine, a u bazi Scopus 2010.-2017. godine


Repozitorij

Repozitorij je prazan