Česta pitanja

 

Slika preuzeta sa: pnghut.com
Slika preuzata sa pnghut.com

Kako studenti Stomatološkog fakulteta mogu koristiti knjižnicu?

Što se (ne)može posuditi?

Radno vrijeme posudbe građe?

Koliko knjiga se može odjedanput posuditi?

Mogu li posuditi knjigu za nekog drugog?

Koji je rok posudbe?

Može li se produžiti rok posudbe?

Mogu li rezervirati knjižničnu građu?

Što ako posuđenu knjigu izgubim ili oštetim?

Posjeduje li knjižnica knjigu koja mi treba?

Je li knjiga koju trebam dostupna za posuditi?

Kako mogu koristiti bežičnu mrežu (Wi-Fi)

 

 

 

Kako studenti Stomatološkog fakulteta mogu koristiti knjižnicu?

Za posudbu ili korištenje knjižnične građe u čitaonici potrebno se učlaniti (potrebno je donijeti indeks).

Članstvo u Knjižnici i korištenje usluga je besplatno.

Studenti za upis trebaju donijeti indeks, a za daljnje posuđivanje građe tijekom akademske godine dovoljno je donijeti iksicu.

Studenti se svake akademske godine ponovno moraju upisati (molimo donijeti indeks)

Na kraju studijske godine potrebno je vratiti sve posuđene knjige i donijeti indeks radi ispisa.

Bez potvrde Knjižnice o ispisu nije moguće upisati iduću studijsku godinu.

 

 

Što se (ne)može posuditi?

Sva građa se može posuditi osim: a) časopisi i druge serijske publikacije, b) referentna građa (leksikoni, rječnici, enciklopedije, adresari i dr.); te c) posebno vrijedna i rijetka građa

 

 

Radno vrijeme posudbe građe?

Radnim danom od 8 do 14 sati.

 

 

Koliko knjiga se može odjedanput posuditi?

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i postdiplomandi mogu odjednom posuditi najviše tri jedinice građe.

Korisnik ne može posuditi više jedinica istog naslova istovremeno.

 

 

Mogu li posuditi knjigu za nekog drugog?

Knjige se ne mogu posuditi za drugu osobu, jedino ih je moguće vratiti.

 

Koji je rok posudbe?

Rok posudbe je 30 dana.

 

Može li se produžiti rok posudbe?

Posudbu ispitne literature moguće je produžiti jedanput.

Knjižnica može uskratiti produženje ako je velika potražnja za nekom građom.

Posudba se može prudužiti slanjem poruke na elektroničku poštu Knjižnice
biblio(et)sfzg.hr

 

 

Mogu li rezervirati knjižničnu građu?

Rezervirati se mogu samo primjerci za rad u čitaonici.

Rezervacije se primaju na elektroničku poštu Knjižnice do 14 sati (biblio(et)sfzg.hr).

Rezervacija mora sadržavati podatke o autoru i naslovu djela.

Rezervirane knjige će čekati korisnika u studentskoj informatičkoj učionici (SIU).

Knjige moraju biti vraćene do kraja radnog vremena istog dana u za to predviđeni ormarić.

 

 

Što ako posuđenu knjigu izgubim ili oštetim?

U slučaju da korisnik ošteti ili izgubi knjižničnu građu, dužan ju je nadoknaditi drugim primjerkom izgubljenog/oštećenog naslova ili isplatiti Fakultetu stvarnu protuvrijednost građe utvrđenu službenom procjenom Knjižnice.

 

 

Posjeduje li knjižnica knjigu koja mi treba?

Provjera knjižnog fonda može se napraviti putem knjižničnog kataloga.

Ako knjižnica ne posjeduje knjigu, korisnik može sugerirati njezinu nabavu putem mrežnog obrasca (Knjižnica će o nabavi odlučiti shodno svom budžetu i općim potrebama korisnika).

 

 

Je li knjiga koju trebam dostupna za posuditi?

Je li knjiga dostupna za posuditi može se provjeriti u knjižničnom katalogu.

Potrebno je napraviti pretraživanje po naslovu knjige ili po autoru.

U dobivenom rezultatu pretraživanja treba kliknuti na Lokacija/Signatura.

Otvorit će se prozor s prikazom svih dostupnih primjeraka tražene knjige. Uz svaki primjerak je naveden Status odnosno može li se posuditi (posudba) ili je primjerak namijenjen korištenju u čitaonici (do poč. nar. rad. dana).

Posebno vrijedna i rijetka građa ima status ne posuđuje se.

U stupcu Vratiti do datuma je informacija je li knjiga raspoloživa za posudbu (Na polici) ili datum do kojega bi ju korisnik koju ju je posudio trebao vratiti.

 

 

 

 

Kako mogu koristiti bežičnu mrežu (Wi-Fi)?

Za korištenje interneta na donesenim prijenosnim uređajima dostupna je EDUroam mreža. Za povezivanje je potreban AAI identitet - upute). 

 


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan