Središnja stomatološka knjižnica svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u propisanim bazama podataka za potrebe napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima, znanstvenim zvanjima, u svrhu bodovanja za doktorski i specijalistički poslijediplomski studij

 

Koje potvrde SSK može izdati 

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus

  • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa - faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

     

Tko može zatražiti potvrdu

- Zahtjev za izdavanjem potvrde mogu zatražiti samo djelatnici Stomatološkog fakulteta i studenti doktorskog i specijalističkog poslijediplomskog studija

 

Što je potrebno napraviti prije zahtjeva za izradu potvrde

- Za izradu potvrde podnositelji/ce zahtjeva obavezno trebaju imati ažurni popis svih svojih objavljenih radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji - CROSBI

 

Kako zatražiti potvrdu

Za potvrdu je potrebno ispuniti Zahtjev za izradu potvrde (potrebno je imati otvoren Google račun)


 

Važne napomene

-  Za izradu potvrde potrebno je minimalno 7 radnih dana

-  Potvrde se izrađuju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva

- U slučaju istovremenog zaprimanja većeg broja zahtjeva za potvrdama koje knjižnica nije u mogućnosti pravodobno izraditi, knjižnica korisnike može usmjeriti na Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu


Repozitorij

Repozitorij je prazan