Središnja stomatološka knjižnica svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u propisanim bazama podataka za potrebe napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima, znanstvenim zvanjima, u svrhu bodovanja za doktorski i specijalistički poslijediplomski studij

Note: Enrolled foreign PhD students - please follow link

 

Koje potvrde SSK može izdati 

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus

  • Potvrdu o indeksiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents

  • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa - faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

     

Tko može zatražiti potvrdu

-  Zahtjev za izdavanjem potvrde mogu zatražiti samo aktivni zaposlenici Stomatološkog fakulteta i upisani studenti doktorskog i specijalističkog poslijediplomskog studija.


- Ostali članovi akademske zajednice mogu se obratiti drugim sveučilišnim knjižnicama.

 

Što je potrebno napraviti prije zahtjeva za izradu potvrde

- Za izradu potvrde podnositelji/ce zahtjeva obavezno trebaju imati ažurni popis svih svojih objavljenih radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji - CROSBI (Prema NN 28/2017 (29.3.2017.), Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja čl. 3 "Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI."

- Povezati različite identitete u bazama - slikovne upute

 

Kako zatražiti potvrdu

Za potvrdu je potrebno ispuniti Zahtjev za izradu potvrde (potrebno je imati otvoren Google račun)

U potvrdi se prilaže ažurni popis radova u word ili pdf formatu.

Novo: zbog velikog broja zahtjeva potvde zaprimljene iza 25.4 mogu biti napravljene tek iza 13.5. (minimalno 7 radnih dana za izradu)

 

Zbog velikog broja zahtjeva umoljavaju se zaposlenici KBC Sestre Milosrdnice da se za potvrdu prvo obrate knjižnici u KBC-u

 

Napomene za doktorande

Potvrde za Bodovanje izvannastavnih aktivnosti za doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu izdaju se u elektroničkom formatu

Doktorandi koji su suglasni s potvrdom koju zaprime elektroničkom poštom istu sami prosljeđuju na adresu: pds@sfzg.hr

 

Važne napomene

- Za izradu potvrde potrebno je minimalno 7 radnih dana

- Zahtjevi koji su poslani na elektroničku adresu Knjižnice ne smatraju se podnesenima dok nisu poslani putem navedenog Zahtjeva za izradu potvrde

-  Podnošenje zahtjeva ne podrazumijeva automatsku izradu potvrde, ako je ista podnesena s naznačenim prekratkim rokom (SSK će kontaktirati pristupnike vezano za rok izrade)

-  Potvrde se izrađuju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva

- U slučaju istovremenog zaprimanja većeg broja zahtjeva za potvrdama koje knjižnica nije u mogućnosti pravodobno izraditi, knjižnica korisnike može usmjeriti na Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu - Bibliometrijske usluge

- Potvrde se u dogovoru s pristupnikom preuzimaju u Središnjoj stomatološkoj knjižnici 

- E-potvrde se ne izdaju, osim za Bodovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju


Repozitorij

Repozitorij je prazan