Središnja stomatološka knjižnica svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u propisanim bazama podataka za potrebe napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima, znanstvenim zvanjima, u svrhu bodovanja za doktorski i specijalistički poslijediplomski studij

 

Koje potvrde SSK može izdati 

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus

  • Potvrdu o indeksiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents

  • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa - faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

     

Tko može zatražiti potvrdu

- Zahtjev za izdavanjem potvrde mogu zatražiti samo aktivni zaposlenici Stomatološkog fakulteta i upisani studenti doktorskog i specijalističkog poslijediplomskog studija

 

Što je potrebno napraviti prije zahtjeva za izradu potvrde

- Za izradu potvrde podnositelji/ce zahtjeva obavezno trebaju imati ažurni popis svih svojih objavljenih radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji - CROSBI (Prema NN 28/2017 (29.3.2017.), Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja čl. 3 "Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI."

- Povezati različite identitete u bazama - slikovne upute

 

Kako zatražiti potvrdu

Za potvrdu je potrebno ispuniti Zahtjev za izradu potvrde (potrebno je imati otvoren Google račun)

Zbog velikog broja zahtjeva umoljavaju se djelatnici zaposlenici KBC Sestre Milosrdnice da se za potvrdu prvo obrate knjižnici u KBC-u

 

Važne napomene

-  Za izradu potvrde potrebno je minimalno 7 radnih dana

-  Potvrde se izrađuju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva

- U slučaju istovremenog zaprimanja većeg broja zahtjeva za potvrdama koje knjižnica nije u mogućnosti pravodobno izraditi, knjižnica korisnike može usmjeriti na Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu - Bibliometrijske usluge


Repozitorij

Repozitorij je prazan