Propedeutika dječje dentalne medicine

Repozitorij

Propedeutika dječje dentalne medicine

Šifra: 147353
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Glavina
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić - Predavanja
prof. dr. sc. Walter Dukić - Predavanja
prof. dr. sc. Kristina Goršeta - Predavanja
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Negovetić-Vranić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Škrinjarić - Predavanja
prof. dr. sc. Željko Verzak - Predavanja

prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Walter Dukić - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Domagoj Glavina - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Kristina Goršeta - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Dubravka Negovetić-Vranić - Kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Tomislav Škrinjarić - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Željko Verzak - Kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Kliničke vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet Propedeutika dječje dentalne medicine predstavlja uvod u dječju i preventivnu dentalnu medicinu, a obuhvaća program obaveznih predavanja i kliničkih vježbi po završetku kojih se polaže usmeni kolokvij, koji je preduvjet upisa u sljedeći nastavni semestar.
Osnovni je cilj predmeta osposobiti studente iz sljedećih područja: prvi pregled, ponašanje djeteta i kontrola boli, rast i razvoj, intereceptivni zahvati u svrhu čuvanja prostora, orofacijalne ozljede, RTG dijagnostika, anamneza i planiranje terapije u djece, primjena materijala u dječjoj i preventivnoj dentalnoj medicini, primjena lokalne anestezije u djece, prevencija karijesa u djece i adolescenata (fluoridi, preventivni postupci, minimalno invazivna terapija karijesa i OH mjere), planiranje liječenja avitalnih mliječnih i mladih trajnih zuba.
Literatura:
  1. Jurić i sur. Dječja dentalna medicina, Naklada Slap, 2016.
  2. Koch G, Poulsen S: Pediatric Dentistry - a clinical approach. Copenhagen: Munksgaard, 2001. (prijevod na hrvatski)
  3. 1. Angus C. Cameron, Richard P. Widmer: Handbook of Pediatric Dentistry, Second Edition;Mosby; Edinburgh-London-New York-Oxford-Philadelphia-St.Louis-Sydney-Toronto, 2003.
    2. Welbury R, Duggal M, Hosey MT. Paediatric dentistry. Oxford: Oxford University Press, 2005
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:37
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:16