Osnove estetike u dentalnoj medicini

Repozitorij

Osnove estetike u dentalnoj medicini

Šifra: 71330
ECTS: 1.5
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić
Izvođači: prof. dr. sc. Sandra Anić-Milošević - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Ćelić - Predavanja
prof. dr. sc. Vlatko Pandurić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program kolegija osnove estetike u dentalnoj medicini podučava studente o osnovnim principima analize estetike osmijeha te postizanju najboljeg mogućeg estetskog učinka pri izradi restorativnog ili protetskog nadomjestka. Tijekom izrade istog važno je obratiti pozornost na usklađivanje svih parametara lica i osmijeha postizanja pravilnih omjera širine i visine zubi i uspostavljanja gingivne simetrije te njihovog zajedničkog odnosa spram položaja središnje linije lica i zubi, linije gornje usnice u mirovanju i u osmijehu. Sklad se svih nabrojenih parametara postiže pravilnim planiranjem i provođenjem pripremnih estetskih parodontoloških, kirurških i ortodontskih zahvata. Kolegij upućuje studenta u pravilan odabir vrste budućeg restorativnog ili protetskog nadomjestka ovisno o objektivnom pacijentovom stanju, ali i o njegovim subjektivnim potrebama.
Kolegij također obuhvaća usvajanje znanja o kliničkim i laboratorijskim postupcima pri izradi istih.
U okviru predmeta poseban je značaj pridan poučavanju povezanosti stomatološkog kliničkog rada, izrade nadomjestaka u zubotehničkom laboratoriju te pacijentovom sudjelovanju pri donošenju konačnih odluka o završnom izgledu budućeg nadomjestka, što u konačnici rezultira obostranim zadovoljstvom terapeuta i pacijenta.
Način ocjenjivanja
Znanja usvojena tijekom predavanja bit će testirana pismenim putem. Svi odgovori na pitanja bit će bodovani, a svakom će se studentu zbrojiti samo bodovi prikupljeni s točno odgovorenih pitanja.
Tijekom ocjenjivanja koristit će se slijedeći kriterij:
Studenti koji točno odgovore na 100-91% pitanja dobit će ocjenu odličan.
Studenti koji točno odgovore na 90-81% pitanja dobit će ocjenu vrlo dobar.
Studenti koji točno odgovore na 80-71% pitanja dobit će ocjenu dobar.
Studenti koji točno odgovore na 70-61% pitanja dobit će ocjenu dovoljan.
Studenti koji točno odgovore na manje od 61% pitanja neće zadovoljiti te će na slijedećem ispitnom roku ponovno pristupati pismenom ispitu.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Knezović Zlatarić D i sur. Osnove estetike u dentalnoj medicini. Zagreb; HKDM, 2013.
  Gürel G. Znanje i vještina u izradi estetskih keramičkih ljuski. Zagreb; Quintessence Publishing, 2009.
  Estetska stomatologija, Godišnjak 2009. Zagreb; Quintessence Publishing, 2010.
  Greenwall L. Tehnike izbjeljivanja u restorativnoj stomatologiji. Zagreb; Aria, 2011.
  Shillinbgburg HT i sur. Osnove fiksne protetike. Zagreb; Quintessence Publishing, 2008., , , .
 2. , Magne P, Belser U. Bonded porcelain restorations in the anterior dentition. A Biomimetic approach. Chicago; Quintessence Publishing, 2002.
  Fradeani M. Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics. Volume 1. Eshtetic analysis: a systematic approach to prosthetic treatment. Chicago; Quintessence Publishing, 2004.
  Fradeani M. Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics. Volume 2. Prosthetic treatment: a systematic approach to esthetic, biologic and functional integration. Chicago; Quintessence Publishing, 2008.
  Chiche GJ, Aoshima H. Smile design. A Guide for clinician, ceramist, and patient. Chicago; Quintessence Publishing,2004.
  Bartlett D, Brunton PA. Aesthetic dentistry. London; Quintessence Publishing, 2005.
  Kelleher MGD. Dental Bleaching. London; Quintessence Publishing, 2008., , , .
11. semestar
Izborni predmeti za 6. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

12. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 6. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 25. 10. 2021. u 08:24
Uređeno: 19. 9. 2023. u 21:33