Pedijatrija

Repozitorij

Pedijatrija

Šifra: 176036
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Orjena Žaja
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Mihatov-Štefanović - Predavanja

doc. dr. sc. Iva Mihatov-Štefanović - Kliničke vježbe
Marija Požgaj Šepec - Kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Orjena Žaja - Kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Kliničke vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Programom pedijatrijske edukacije studenata stomatologije obuhvaćeno je ukupno 15 sati predavanja i 15 sati kliničkih vježbi. Sadržaj obuhvaća opće pedijatrijske teme, kao i sve ostale specifične grane pedijatrije, s posebnim osvrtom na bolesti i patološka stanja koje se susreću i u radu doktora dentalne medicine. Osnovne informacije o pojedinoj tematskoj cjelini studenti dobivaju tijekom predavanja, nakon čega slijede kliničke vježbe u skladu s informacijama i znanjima koja su studenti dobili kroz predavanja. Kliničke vježbe obuhvaćaju rad s pedijatrijskim pacijentima s obzirom na njihove specifičnosti prema dobi, spolu i patološkom stanju. Vježbama će biti obuhvaćeni i ostali praktični aspekti praćenja dječje populacije, timskog rada i komunikacijskih vještina u radu s djecom, kao i multidisciplinarnog pristupa bolesnom djetetu. Očekuje se aktivno učešće studenata u predavanjima, a posebno u kliničkim vježbama. Osim vještina kliničkog pregleda djeteta, uzimanja anamnestičkih i hetero-anamnestičkih podataka za bolesno dijete, interpretaciji normalnih i patoloških nalaza u raznim vrstama dijagnostike, prepoznavanja i liječenja najčešćih bolesti u dječjoj dobi, poseban će naglasak biti na provođenju preventivnih aktivnosti u dječjoj populaciji.
Literatura:
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2022./2023. dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:27
Uređeno: 26. 7. 2022. u 18:00