Preclinical oral surgery

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Česta pitanja

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Preclinical oral surgery

Šifra: 212394
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Granić
Izvođači: doc. dr. sc. Josip Biočić - Pretkliničke vježbe
Roko Bjelica - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić - Pretkliničke vježbe
doc. dr. sc. Petar Đanić - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Granić - Pretkliničke vježbe
dr. sc. Tomislav Katanec - Pretkliničke vježbe
Ante Miličević - Pretkliničke vježbe
doc. dr. sc. Ivan Salarić - Pretkliničke vježbe
doc. dr. sc. Marko Vuletić - Pretkliničke vježbe
doc. dr. sc. Ivan Zajc - Pretkliničke vježbe

doc. dr. sc. Josip Biočić - Predavanja
Roko Bjelica - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić - Predavanja
dr. sc. Tomislav Katanec - Predavanja
doc. dr. sc. Ivan Zajc - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Pretkliničke vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Dental Menagement of the Medically Compromised Patient, Little Jw, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental Menagement of the Medically Compromised Patient
  Mosby, St. Louis 2008., Little Jw, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL, Mosby, St. Louis, 2008.
 2. Handbook of Local Anesthesia, Malamed S. Handbook of Local Anesthesia
  Mosby, St. Llouis 2004, Malamed S., Mosby, St. Llouis, 2004.
 3. Oral and Maxillofacial Surgery, Andersson L, Kahnberg KE, Pogrel M. Oral and Maxillofacial Surgery
  Wiley-Blackwell 2010.

  Chapters 1-12, 16,30 and 35, Andersson L, Kahnberg KE, Pogrel M, Wiley-Blackwell, 2010.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dental Medicine
Termini konzultacija: