Mobilna protetika I

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Mobilna protetika I

Šifra: 176080
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Ćelić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Predavanja
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
doc. dr. sc. Davor Illeš - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Predavanja
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Predavanja
dr. sc. Ema Vrbanović - Predavanja

prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Davor Illeš - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Posebne kliničke vježbe
dr. sc. Ema Vrbanović - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Maja Žagar - Posebne kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Posebne kliničke vježbe 45

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Posebne kliničke vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program studija Mobilne protetike I poučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i mobilnoprotetičkim vještinama na kojima se temelji klinički rad u konvencionalnoj ili implato-protetičkoj terapiji potpuno bezubih čeljusti s pripadajudim im dijelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva. Odvijanjem ovog programa potiče se sposobnost studenata da analizom postojećeg stanja i odabirom najbolje moguće mobilnoprotetičke terapije, temeljene na interdisciplinarnom pristupu za svaki pojedinačni klinički slučaj, dobiju temeljnu orjentaciju u profilaksi i terapiji stomatognatog sustava, čime de se sačuvati odnosno uspostaviti oralno zdravlje ljudi raznih generacija i kultura u ovisnosti o njihovu socioekonomskom statusu.
Nastavnim programom Mobilne protetike i omogudava se studentima naučiti:
- značaj oralnog zdravlja i potrebe provođenja mobilnoprotetičke terapije temeljene na epidemiološkim istraživanjima
- prepoznati nefiziološka i patološka stanja stomatognatog sustava
- razumjeti funkcijsku anatomiju i fiziologiju potpuno bezube čeljusti
- dijagnostičke postupke i laboratorijske pretrage relevantne za provođenje mobilnoprotetičke terapije
- postaviti indikaciju i na njoj temeljen odgovarajući plan mobilnoprotetičke terapije
- utjecaju odabrane mobilnoprotetičke terapije na stomatognati sustav i zdravlje pacijenta
- razumijeti i povezati laboratorijski i klinički tijek mobilnoprotetičke terapije
- materijale i instrumente kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje
- odrediti vrstu materijala kojom će se provesti mobilnoprotetička terapija
- provesti mobilnoprotetičku terapiju u cilju poboljšanja oralnog zdravlja kroz zadovoljavajuće vremensko razdoblje
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se kliničkim vježbama radom na pacijentima prvodi terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb : Aerografika, 2001., , , .
  2. , Suvin M. Biloški temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb: Školska proteza, 1984., , , .
  3. , Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga, 2005., , , .
  4. , Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr)., , , .
  5. , Okeson J.P. Temporomandibularni poremedaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M. , ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008., , , .
  6. , Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Fenton AH, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant- supported Prostheses. London, New York: CV Mosby, 2003., , , .
  7. , Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999., , , .
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:25
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:08