Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Mobilna protetika II

Šifra: 71312
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Ćelić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Ćelić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
doc. dr. sc. Davor Illeš - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Predavanja
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Predavanja

prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Dino Buković - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Davor Illeš - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Posebne kliničke vježbe
prof. dr. sc. Sonja Kraljević-Šimunković - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić - Posebne kliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Posebne kliničke vježbe
doc. dr. sc. Maja Žagar - Posebne kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Posebne kliničke vježbe 45

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Posebne kliničke vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezProgram predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezde slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
de slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Suvin M. Djelomična proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1982., , , .
 2. , Kraljević K., Kraljević Šimunković S.Djelomične proteze. Zagreb: In-tri, 2012., , , .
 3. , Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga, 2005., , , .
 4. , Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr)., , , .
 5. , Okeson J.P. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M., ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008., , , .
 6. , Suvin M. Biloški temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1984., , , .
 7. , Mc Cracken WL. Partial Denture Construction. Mosby Co., 1998., , , .
 8. , Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999., , , .
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 24. 10. 2021. u 20:44
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:30
 1. Status i anamneza djelomično bezubog pacijenta – klinički pregled i radiološke metode?
 2. Koje su posljedice djelomičnog gubitka zubi na žvačni sustav?
 3. Koje su vrste djelomičnih proteza?
 4. Indikacije za djelomičnu protezu?
 5. Topografsko-funkcijska klasifikacija djelomične bezubosti (Wild, Kennedy, Eichner).
 6. Retencija i stabilizacija djelomičnih proteza?
 7. Koji su sastavni dijelovi djelomične metalne lijevane proteze?
 8. Koji su oblici baze gornje djelomične metalne proteze?
 9. Kako se planira oblik baze djelomične metalne lijevane proteze?
 10. Kada se može reducirati ili skeletirati baza s obzirom na opterećenje?
 11. Koji su oblici baze donje djelomične metalne lijevane proteze?
 12. Koja je debljina gornje metalne ploče, a kolika donje?
 13. Koje su dimenzije palatinalnog, a koje lingvalnog luka?
 14. Indikacije i kontraindikacije za sekundarni Kennedy-ev luk?
 15. Što je to mala spojka i gdje se sve može nalaziti?
 16. Čemu služe ovratnici, kada se planiraju i gdje se nalaze na zubu?
 17. Parodontalno-higijenski apsekt djelomične metalne lijevane proteze – što  se pod tim podrazumijeva?
 18. Granice umetnutog sedla?
 19. Granice gornjeg i donjeg produženog sedla?
 20. Što su kvačice – na kojem načelu retiniraju?
 21. Vrste kvačica?
 22. Lijevane kvačice (podjela) – kada i gdje su indicirane s obzirom na položaj zubi (prednji, stražnji zubi) u zubnom luku, odnosno topografsku klasifikaciju po Kennedy-u?
 23. Opišite Bonwillovu kvačicu – indikacija po Kennedy-i topografskoj klasifikaciji?
 24. Objasnite BIOS sustav?
 25. Dentalni paralelometar u planiranju djelomične lijevane proteze  – definicija, funkcija, opis i vrste?
 26. Način rada s dentalnim paralelometrom u planiranju dizajna djelomične metalne lijevane proteze (načini određivanja smjera uvođenja djelomične proteze, anatomskog i protetskog ekvatora)?
 27. Gdje se sve može primijenjivati dentalni paralelometar kod izrade fiksno-mobilnog protetskog rada – metoda frezanja?
 28. Sredstva za prijenos opterećenja kod djelomične metalne lijevane proteze?
 29. U slučaju planiranja upirača, koje su indikacije, a koje kontraindikacije za dentomukozno opterećenje?
 30. Preparacija za upirače na lateralnim zubima – kako i zašto?
 31. Preparacija za upirače na prednjim zubima – kako i zašto?
 32. Koje su dimenzije male spojke i upirača?
 33. O čemu ovisi mogućnost dentomukoznog opterećenja?
 34. Kontraindikacije za dentomukozno opterećenje?
 35. Što je to specifično opterećenje sluznice  i o čemu ovisi?
 36. Kolika je razlika u rezilijenciji sluznice i intruziji zuba i kako se taj problem rješava kod djelomičnih proteza?
 37. Objasnite na razini pojma biostatike „problem“ djelomične proteze?
 38. Biostatika umetnutog sedla?
 39. Biostatika produženog sedla – šest stupnjeva slobode i pokus po Kantoroviczu?
 40. Što su potporna ploha, linija podupiranja i retencijska linija te koje su  njihove funkcije s apekta stabilizacije djelomične metalne proteze?
 41. Na slici (ili modelu) djelomične bezubosti dati studentu da prepozna topografsku klasifikaciju (po Kennedy-u) te nacrta i objasni dizajn (konstrukcijsku skicu) djelomične metalne proteze (statika djelomične proteze s aspekta tlačnih i vlačnih sila)?
 42. Koje su posljedice premale baze proteze u slučaju gingivnog opterećenja?
 43. Zašto i gdje (kod koje Kennendy klase) se koristi udaljeni upirač u planiranju djelomične proteze?
 44. Indikacije za kombinirane fiksno-mobilne protetske radove?
 45. Što je etečmen (pričvrstak) i podjela etečmena po topografskoj i funkcijskoj klasifikaciji?
 46. Koje vrste etečmena (pričvrstaka) se upotrebljavaju kod produženog sedla i zašto?
 47. Što su prečke, vrste prečki i indikacije za prečku
 48. Što su teleskopske krunice, vrste i indikacije za teleskopske krunice.
 49. Što su to modificirane krunice u kontekstu izrade djelomičnih metalnih lijevanih proteza – indikacije i postupak izrade?
 50. Koja je dozvoljena retencijska snaga bilo kojeg elementa za retenciju?
 51. Što se događa ako je retencijska snaga prevelika?
 52. Kada se aktivira retencijski element?
 53. Pripremni postupci (parodontološki, konzervantivno-endodontski, kirurški, ortodontski i protetski) prije izrade djelomičnih proteza?
 54. Anatomski otisak za djelomičnu protezu – definicija, način izvođenja, otisni materijali?
 55. Priprema zuba i usta za djelomičnu protezu prije otiskivanja – brušenje zuba za smještaj upirača i kvačica?
 56. Funkcijski otisak za djelomičnu protezu – definicija, način izvođenja, otisni materijali?
 57. Fiksacijski otisak – indikacija i postupak izvođenja?
 58. Proba metalnih skeleta djelomičnih proteza – što je potrebno provjeriti?
 59. Određivanje međučeljusnih odnosa kod djelomično bezubih pacijenata – vertikalna i horizontalna relacija, protetska ploha?
 60. Metode određivanja vertikalne dimenzije okluzije kod djelomično bezubih pacijenata nosioca djelomičnih proteza?
 61. Što je to centrična relacija, kada i kako se određuju kod djelomično bezubih pacijenata kod kojih se izrađuju djelomične metalne lijevane proteze?
 62. Što je obrazni luk za brzu montažu i kako se rukuje s njim kod djelomično bezubih pacijenata?
 63. Koja je razlika između običnog i kinematskog obraznog luka?
 64. Vrste i podjela dentalnih artikulatora?
 65. Koja vrsta dentalnih artikulatora se koristi kod izrade djelomičnih proteza za postizanje optimalnih rezultata protetske terapije?
 66. Pravila postave zubi kod izrade djelomičnih proteza?
 67. Pravila postave zuba na produženom sedlu?
 68. Klinička kontrola postave zuba djelomične proteze – što je potrebno provjeriti?
 69. Kliničko – laboratorijski tijek izrade lijevanih djelomičnih proteza?
 70. Sastav i svojstva kobalt-krom legure?
 71. Dijagnostički i terapijski postupci kod pacijenta s temporomandibularnim poremećajem kod kojeg je indicirana izrada djelomične proteze?
 72. Nove tehnologije (CAD/CAM tehnologija) i materijali (titanske legure, cirkonij) za izradu djelomičnih proteza i retencijsko-stabilizacijskih elemenata – trenutno stanje?
 73. Podlaganje i reparatura djelomičnih proteza i retencijsko-stabilizacijskih elemenata iste?
Sanja Peršić Kiršić
Objavljeno: 4. 5. 2015. u 12:10