Oralnokirurške osnove u dentalnoj implantologiji

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Oralnokirurške osnove u dentalnoj implantologiji

Šifra: 167446
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Macan
Izvođači: prof. dr. sc. Darko Macan - Seminar

prof. dr. sc. Darko Macan - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest i razvoj dentalnih implantata te indikacije i kontraindikacije za postavljanje, fiziološke osnove koštanog cijeljenja, anatomske osnove čeljusti s aspekta
implantologije, asepsa i antisepsa, implantološko-kirurški instrumentarij.
Opće kompetencije: Poznavanje povijesnog razvoja dentalne implantologije u okvirima kirurške struke, eksperimentalnih modela i temeljnih istraživanja, indikacija i kontaindikacija za implantologiju kao i implantata u medicinski
kompromitiranih pacijenata. Specifične kompetencije: Upoznavanje s osnovama dezinfekcije i sterilizacije u oralnoj kirurgiji, fiziologijom i anatomskim osnovama čeljusnih kostiju te anamnezom, specifičnostima kliničkog i radiološkog pregleda implantološkog pacijenta i primjenjivim tehnikama lokalne anestezije.!!
Literatura:
 1. 1. Knežević G. i suradnici. Osnove dentalne implantologije.
  Zagreb: Školska knjiga, 2002.
  2. Sethi A, Kaus T. Praktična implantologija. Quintessence
  books. Zagreb: Media ogled, 2009.
  3. Davarpanah M, Martinez H, Kebir M, Tecucianu JF.
  Priručnik dentalne implantologije. Zagreb: Tri d.o.o., 2006.

  Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

  1. Buser D. 20 Years of guided bone regeneration in
  implant dentistry. Second Edition, Quntessesence
  Publishing Co, Inc. London, 2009.
  2. Schwartz-Arad D. Ridge preservation and immediate
  implantation. Quntessesence Publishing Co, Inc. London,
  2012.
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Dentalna implantologija
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti