Opće informacije - ljetni rok

Uvjeti upisa
Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i koje imaju psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na posebnom testu koji je dio prijave. Za sve obavijesti više na stranicama Postani student
 
Rang lista za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 220 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

  • hrvatski jezik (razina A) - do 100 bodova
  • matematika (razina A) - do 40 bodova
  • engleski jezik (razina A) - do 90 bodova
  • biologija*  -  do 150  bodova
  • fizika* -  do 150 bodova
  • kemija*  -  do 150 bodova

*uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti

c. Na temelju provjere posebnih sposobnosti – Test psihomotorike, koji provodi Stomatološki fakultet - do 100 bodova

d. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Pristupnicima iz EU država i stranim državljanima kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  Za sve informacije obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

 
Kvote za upis
Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu.
Za predstojeći upis je predviđeno:
  • 85 studenata državljana RH
  • 5 studenata stranih državljana
Tijek razredbenog postupka
1.     Prijava preko sustava državne mature  (do 5. lipnja 2020.)
2.     Prijava za Test psihomotorike isključivo putem Stomatološkog fakulteta
         (18. svibnja - 5. lipnja 2020.)
3.     Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan ovdje.
4.     Test psihomotoričkih sposobnosti (1. srpnja 2020.) prema                                    objavljenom rasporedu.
5.     Upis u prvu godinu studija (23. i 24. srpnja 2020.)
 
Ako imate dodatnih pitanja obratite nam se putem e-maila razredbeni@sfzg.hr ili na telefon 01/4807-362 u uredovno vrijeme 9-13 sati.
Sve informacije o testu psihomotorike možete naći na stranici "Psihomotorika" i podstranicama