Izbornik predmeta

* Predavanja  se održavaju u predavaoni Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5, utorkom od 15,45 do 16,30.

 

#

Tema  predavanja

Datum

Predavač

1.

Klasifikacija parodontnih bolesti - klinički aspekti

28.09.

Doc.Badovinac

2.

Funkcija i funkcijska terapija u parodontologiji

05.10.

Prof.Aurer

3.

Šiniranje - stabilizacija

12.10.

Prof.Plančak

4.

Parodontna kirurgija, ciljevi, indikacije,  zahvati, instrumenti, anestezija, šavovi

19.10.

Prof.Božić

5.

Operacije režnja – pristupni režanj, gingivektomija, gingivoplastika, resektivne  kirurške metode - koštana kirurgija

26.10.

Prof.Božić

6.

Zahvaćenost furkacija - terapija

02.11.

Prof.Plančak

7.

Regenerativna terapija- principi

09.11.

Prof.Aurer

8.

Regenerativna terapija – tehnike i materijali

16.11.

Prof.Aurer

9.

Mukogingivna plastična kirurgija- principi

23.11.

Prof.Božić

10.

Mukogingivna plastična kirurgija- tehnike

30.11.

Prof.Božić

11.

Paroprotetika

07.12.

Prof.Plančak

12.

Antibiotici u terapiji parodontnih bolesti

14.12.

Prof.Aurer

13.

Terapija periimplantatnih bolesti

11.01.

Doc.Vražić

14.

Recall - potporna parodontalna terapija

18.01.

Doc.Puhar

15.

Rekapitulacija

25.01.

Prof.Plančak

 

 

 

 

Vježbe za studente IX. semestra 2021.

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

8,15-10,30

doc. Puhar

(dr. Lipkovac)

prof. Božić

(dr.Slunjski,

dr. Lipkovac )

prof. Aurer

( dr. Refi,

dr. Farkaš)

doc. Badovinac

(dr. Slunjski)

doc. Vražić

(dr. Matančević)

10,30-12,40

doc. Puhar

(dr. Lipkovac)

prof. Božić

(dr.Slunjski,

 dr. Lipkovac,)

prof. Aurer

(dr. Refi,

dr. Farkaš)

doc. Badovinac

(dr. Slunjski)

doc. Vražić

(dr. Matančević)

12,45-15,00

dr.sc. Musić

(dr. Čabov)

dr.sc. Musić

(dr.Slunjski)