Izbornik predmeta

Katalog znanja

Klinička parodontologija – ispit

Ispit iz predmeta Klinička parodontologija sastoji se od dva dijela – prikaza slučaja (eseja) i usmenog ispita.  

  I. PRIKAZ SLUČAJA (ESEJ)  

Studenti su dužni na ispit donijeti esej u kojem je prikazan parodontološki pacijent obrađen tijekom kliničkih vježbi. Esej treba biti napisan na računalu prema smjernicama koje se nalaze na internet stranicama Zavoda (http://www.sfzg.hr/zp) te potpisan od voditelja vježbi. Od studenta se očekuje detaljno prezentiranje i odgovaranje na pitanja iz područja

·         medicinske, stomatološke i parodontološke anamneze,

·         provedenih dijagnostičkih postupaka,

·        dijagnoze i kriterija na temelju kojih je dijagnoza postavljena,

·      provedene terapije tijekom kliničkih vježbi i planirane terapije (recall, kirurški zahvati, definitivna rehabilitacija),

·         prognoze i prognostičkih faktora.  

  

II. ISPITNA PITANJA

ANTIBIOTICI U PARODONTNOJ TERAPIJI

1.  Objasniti principe liječenja antibioticima

2.  Indikacije za primjenu antibiotika u parodontnoj terapiji

3.  Opisati djelovanje antibiotika koji se primjenjuju u parodontnoj terapiji

4.  Usporediti sistemsku i lokalnu antimikrobnu terapiju

5.  Opisati lijekove s kontroliranim otpuštanjem (CRD)

FUNKCIJA - FUNKCIJSKA TERAPIJA

1.   Opisati tipove okluzije

2.   Opisati fiziološku pomičnost zubi

3.   Definirati okluzalnu traumu

4.   Opisati klinički i radiološki nalaz kod okluzalne traume

5.   Objasniti učinak okluzalne traume kod parodontitisa

6.   Objasniti prerane kontakte, grube zapreke

7.   Objasniti promjene izazvane ranim gubitkom prvih molara u pacijenata s parodontitisom

8.   Objasniti funkcijsku terapiju

PARODONTNA KIRURGIJA

1.    Opisati ciljeve, indikacije i kontraindikacije za parodontnu kirurgiju

2.    Objasniti operacije režnja (modificirani režanj po Widmanu)

3.    Objasniti resektivne kirurške metode i usporediti ih s regenerativnim zahvatima

4.    Opisati cijeljenje nakon kiruške terapije

5.    Usporediti ishod kirurške i nekirurške (inicijalne) terapije

REGENERATIVNA TERAPIJA

1.    Opisati principe i tehnike regenerativne kirurgije

2.    Opisati anatomiju infraalveolarnih džepova

3.    Objasniti vrste koštanih nadomjesnih materijala (primjeri)

4.    Objasniti regeneraciju proteinima caklinskog matriksa (Emdogain)

5.    Objasniti terapiju zahvaćenih furkacija regenerativnim metodama

MUKOGINGIVNA PLASTIČNA KIRURGIJA

1.    Objasniti mukogingivni problem (etiologija, simptomatologija)

2.    Opisati podjelu recesija po Jahnkeu i Milleru

3.    Opisati indikacije i ciljeve mukogingivne kirurgije

4.    Opisati tehnike peteljkastih transplantata

5.    Opisati tehnike slobodnih transplantata

6.    Objasniti tehnike rekonstrukcije interdentalne papile

7.    Objasniti tehnike produljenja kliničke krune

LIJEČENJE ZUBI SA ZAHVAĆENIM FURKACIJAMA

1.    Objasniti dijagnostiku I klasifikaciju zahvaćenih furkacija

2.    Opisati terapijske metode obzirom na stupanj zahvaćenosti

ŠINIRANJE

1.    Opisati etiologiju i terapiju povećane pomičnosti zubi

2.    Opisati vrste šiniranje I indikacije za šiniranje

PAROPROTETIKA

1.    Objasniti važnost poštivanja biološke širine prilikom smještaja ruba nadomjestka

2.    Objasniti pojam estetske širine

3.    Opisati klasifikaciju linije osmjeha

4.    Objasniti mogućnosti rekonstrukcije interdentalne papile

PARODONTOLOŠKI ASPEKTI IMPLANTOLOGIJE

1.    Opisati histologiju periimplantatnih tkiva

2.    Opisati periimplantatni mukozitis i periimplantitis

3.    Objasniti postupke dijagnostike periimplantatnih bolesti

4.    Opisati kumulativnu interceptivnu potpornu terapiju (CIST)