Izbornik predmeta

Literatura

Rateitschak: Stranice 155-164, 287-444, 459-462, 471-502, 511-514

Lindhe: Poglavlja 15, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 44, 45

 

Antibiotici  u parodontalnoj terapiji

Rateitschak: Lijekovi (str.287-294)

Lindhe: 23. poglavlje

 

Funkcija - funkcijska terapija

Rateitschak: Funkcija- funkcijska terapija (str.459-462)

Lindhe: 15. i 30. poglavlje

 

Parodontalna kirurgija

Rateitschak: Stranice 295-322, 355-380

Lindhe: Poglavlje 25.

Regenerativna terapija

Rateitschak: Stranice 323-354

Lindhe: Poglavlje 28.

 

Mukogingivalna plastična kirurgija

Rateitschak: Stranice 155-164, 397-444

Lindhe: Poglavlje 27.

 

Liječenje zubi sa zahvaćenim furkacijama

Rateitschak: Stranice 381-396

Lindhe: Poglavlje 29.

 

Šiniranje

Rateitschak: Stranice 471-476

 

Paroprotetika

Rateitschak: Stranice 477-502

 

Parodontološki aspekti implantologije

Rateitschak: Stranice 511-514

Lindhe: Poglavlja 35, 44, 45