O B A V I J E S T                                                   

O OBRANI

SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 13. lipnja 2024. godine u 10:00 sati,

u Sem.dv.4, Gundulićeva 3

održati javna obrana sveučilišnog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

 

MISLAV GVERIĆ, dr.med.dent.

branit će sveučilišni specijalistički rad pod naslovom:

 

 

„Implanto-protetska rehabilitacija pacijenta ALL-ON-6 i ALL-ON-5 tehnikom – prikaz slučaja“

 

 

                       U Povjerenstvu za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada su:

                                         1.   prof.dr.sc. Darko Božić, predsjednik

                                         2.   izv.prof.dr.sc. Dragana Gabrić, član

                                         3.   prof.dr.sc. Amir Ćatić, član

                                         4.   izv.prof.dr.sc. Samir Čimić, zamjena

Kristina Sahula
Objavljeno: 5. 6. 2024. u 14:40
Popis obavijesti