O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. siječnja 2024. godine

 

Ivan Šalinović, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

Remineralization effect assessment of contemporary ion-releasing materials on enamel and dentine surface”/„Procjena remineralizacijskog učinka suvremenih materijala koji oslobađaju ione na površinu cakline i dentina

 

Obrana će se održati

 

23. veljače 2024. godine u 10:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, predsjednica,

2. prof.dr.sc. Zrinka Tarle, član,

3. prof.dr.sc. Zdravko Schauperl, član,

4. izv.prof.dr.sc. Kristina Goršeta, zamjena.

        Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 31. 1. 2024. u 14:11
Popis obavijesti