O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. listopada 2023. godine

 

Marija Martinuš, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Analgetski učinak ultrazvučno vođene ekstraoralne blokade mandibularnog živca za analgeziju nakon ekstrakcije trećih molara“

 

                Obrana će se održati

 

28. studenog 2023. godine u 12:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

 

  1. izv.prof.dr.sc. Davor Brajdić, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Krešimir Bašić, član
  3. prof.dr.sc. Dinko Tonković, član
  4. doc.dr.sc. Petar Đanić, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 10. 11. 2023. u 13:47
Popis obavijesti