O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2021. godine

 

TATJANA LESAR, dr.med.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Učestalost i uzroci promjena u usnoj šupljini i sastavu sline u djece u adolescenata s poremećajima u jedenju“

 

Obrana će se održati

 

19.  svibnja 2021. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član

3. Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, član

4. Doc.dr.sc. Iva Mihatov-Štefanović, član

5. Izv.prof.dr.sc. Nada Vrkić, član

6. Izv.prof.dr.sc. Nikola Petričević, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 5. 2021. u 13:10
Popis obavijesti