O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2021. godine

 

Mr.sc. Afrim Fetai, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Uloga psiholoških čimbenika i fizikalne terapije u liječenju bolesnika s kroničnom mialgijom žvačnih mišića“

 

Obrana će se održati

 

12. svibnja 2021. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Tomislav Badel, predsjednik

2. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, član

3. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, član

4. Izv.prof.dr.sc. Dalibor Karlović, član

5. Prof.dr.sc. Renata Gržić, član

6. Prof.dr.sc. Martina Šlaj zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 4. 5. 2021. u 14:29
Popis obavijesti