O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. rujna 2020. godine

 

Sanja Komšić, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Učinkovitost CBCT-a u detekciji koštanih defekata kod generaliziranoga kroničnoga parodontitisa“

 

                                                        Obrana će se održati

 

27. studenog 2020. godine u 11:30 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                                U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Davor Katanec, predsjednik

2. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, član

3. Izv.prof.dr.sc. Dijana Zadravec, član

4. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, član

5. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Lauc, član

6. Doc.dr.sc. Domagoj Vražić, zamjena

 

 Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 20. 11. 2020. u 12:34
Popis obavijesti