O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. ožujka 2020. godine

 

Iris Urlić, dr.med.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Mjerenje utjecaja mehaničkih vibracija na vidnu oštrinu liječnika dentalne medicine metodom vremenski usrednjene holografske interferometrije“

 

Obrana će se održati

 

3. lipnja 2020. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Izv.prof.dr.sc. Vlatko Pandurić, predsjednik

2. Prof.dr.sc. Renata Iveković, član

3. Dr.sc. Hrvoje Skenderović, član

4. Doc.dr.sc. Ivana Šutej, član

5. Prof.dr.sc Hrvoje Jurić, član

6. Izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer, zamjena

 

        Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 20. 5. 2020. u 09:25
Popis obavijesti