O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 26. rujna 2019. godine

 

Lirim Mustafa, mag.pharm.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Surveillance of rational administration of antibiotics for dental treatment in Kosovo“ („Praćenje racionalne primjene antibiotika u dentalnoj medicini na Kosovu“)

 

                Obrana će se održati

 

4. ožujka 2020. godine u 12:30 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Doc.dr.sc. Kristina Peroš, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, član
  3. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, član
  4. Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, član
  5. Doc.dr.sc. Dragan Lepur, član
  6. Prof.dr.sc. Sanja Šegović, zamjena 

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 24. 2. 2020. u 09:25
Popis obavijesti