Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 26. rujna 2012. napunio je 50 godina samostalnosti. Naime, tog datuma prije 50 godina odlukom Sabora Republike Hrvatske broj 688–62, članak I., osnovan je samostalni Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog dekana bio je izabran prof. dr. sc. Živko Bolf.

Više informacija o svečanoj sjednici i galeriju fotografija možete pronaći OVDJE.

 

Marin Vodanović
Objavljeno: 24. 10. 2012. u 11:05
Uređeno: 27. 9. 2014. u 12:50
Popis obavijesti

Povijest Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Priredila: prof. dr. sc. Jadranka Keros

 

Povijest Stomatološkog fakulteta u sklopu Zagrebačkog sveučilišta obuhvaća tri razvojna razdoblja, i to: začetno razdoblje stomatološke ustanove od godine1922. do 1948., ustroj i djelovanje Odontološkog odsjeka od godine 1948. do 1962., te osnutak i uspon Stomatološkog fakulteta od godine 1962., tijekom četiri desetljeća do danas.

Prije gotovo osamdeset godina, 20. siječnja 1922. godine, u Liječničkom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljena katedra za Odontologiju u kojoj je nastava povjerena docentu dr. Eduardu Radoševiću. Tadašnji su uvjeti održavanja nastave, pogotovo u kliničkim predmetima, bili vrlo skromni i skučeni, pa je tek godine 1933. u sklopu Otorinolaringološke klinike otvoren stomatološki ambulatorij koji je sljedeće godine postao Odjelom. Odjel je već godine 1935. prerastao u Stomatološku kliniku s predstojnikom prof. dr. Eduardom Radoševićem i dva asistenta, ali još uvijek u sklopu Otorinolaringološke klinike. Godine 1939. Stomatološka klinika postaje samostalnom, a predstojnikom klinike imenovan je prof. dr. Ivo Čupar, koji je iz te jezgre razvio Odontološki odsjek. U tom je razvoju bitan i izbor drugoga nastavnika u Stomatološkoj katedri, doc. dr. Jurja Kallaya, koji je uvelike unaprijedio teoretsku i praktičnu nastavu.

Nakon Drugoga svjetskoga rata godine 1948. počeo je radom zaseban Odontološki odsjek pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u kojem je prema posebnom programu nastava trajala pet godina. Pri tome su studenti Odontološkog odsjeka polazili nastavu zajednički sa studentima opće medicine, a od treće godine studija nastava se za studente održavala odijeljeno i uz nastavu stručnih odontoloških predmeta. Prvi su nastavnici bili dr. Živko Bolf i dr. Miroslav Suvin.

Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske godine 1951. je na prijedlog Savjeta za visoku medicinsku nastavu izdalo Naredbu o ustroju Odontološkog odsjeka i njegovu odnosu s Medicinskim fakultetom u Zagrebu. Nastava je podijeljena na općemedicinske i stručne predmete, a zatim su uz postojeće predavače godine 1952. izabrani i prof. dr. Ivo Čupar, dr. Zdenko Njemirovskij, dr. Vitold Ritterman i dr. Dalibor Svoboda. Školske godine 1954. studij Odontologije je završilo prvih osam studenata.

Naziv Odontološki odsjek godine 1957. zamijenjen je nazivom Stomatološki odjel, a diplomirani su studenti dobili akademski naslov doctor medicinae stomatologicae. Ustrojbene su se pak promjene očitovale godine 1958. i 1959. i u preuređenoj je zgradi u Gundulićevoj 5 utemeljeno pet zavoda: Zavod za dentalnu kirurgiju (predstojnik dr. Dalibor Svoboda), Zavod za dentalnu protetiku (predstojnik dr. Miroslav Suvin), Zavod za dentalnu patologiju (predstojnik dr. Zdenko Njemirovskij), Zavod za regulaciju čeljusti i zubi (predstojnik dr. Živko Bolf) i Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju (predstojnik dr. Oskar Štern).

Stomatološki je studij naposljetku, akademske 1960/61. godine prvi put dobio prodekana - prof. dr. Miroslava Suvina.B
Slijedom promicanja svih biomedicinskih područja i stomatologija se razvila u posebnu struku te su se u Europi i u Americi osnivala samostalna stomatološka visoka učilišta, odnosno fakulteti.

Slijedom tih zbivanja i uporna su zalaganja naših vodećih stručnjaka pridonijela da je odlukom Sabora Republike Hrvatske godine 1962. osnovan samostalni Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog je dekana izabran prof. dr. Živko Bolf. Time su ostvarene bitne pretpostavke za daljnji nastavni i znanstveni te stručni napredak, a tijekom desetljeća do danas nastavni se plan upotpunjavao i osuvremenjivao uvođenjem novih nastavnih sadržaja. U tu su svrhu osnovani novi fakultetski zavodi, a godine 1971. donesena je odluka da Opća bolnica "Dr. Mladen Stojanović" postane klinička nastavna baza za izobrazbu studenata stomatologije. Time je osigurana vrsna nastava kliničkih medicinskih predmeta. Nastava temeljnih medicinskih predmeta riješena je tako da su nastavnici tih predmeta iz Medicinskog fakulteta sklopili ugovorni poslovni odnos sa Stomatološkim fakultetom i time je nastava promaknuta na višu razinu. Posljednjih desetljeća razvijena je poslijediplomska nastava, počela se održavati trajna izobrazba stomatologa, a mnogi su ugledni stručnjaci iz cijeloga svijeta postali gosti profesori na našem Fakultetu.

Danas je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojom organizacijom, nastavnim planovima i rezultatima rada nositelj struke u Hrvatskoj. On njeguje sve ono što je pozitivno u njegovoj tradiciji i istodobno nastoji udovoljiti uvjetima te dosegnuti i osigurati europske standarde.

 


COPYRIGHT NOTICE:

This text can be translated and reused under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC-BY-SA), version 3.0.