Obrazac za evidenciju COVID-19 (samo)izolacije za DJELATNIKE dostupan je OVDJE.

Obrazac moraju ispuniti svi sa simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 ili im je potvrđena zaraza s COVID-19, te oni kojima je izrečena mjera samoizolacije, počevši od 1. listopada 2020. nadalje.

Marin Vodanović
Objavljeno: 17. 10. 2020. u 07:44
Popis obavijesti