Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba preventivni je program Stomatološkog fakulteta, koji se provodi uz financijsku potporu Grada Zagreba od 2014. godine. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, specijalist obiteljske stomatologije.

Osnovni ciljevi su promocija oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba te edukacija studenata i doktora dentalne medicine o pristupu slijepim i slabovidnim osobama. Cilj je također da se studenti senzibiliziraju za specifične potrebe slijepih i slabovidnih ali i osoba s drugim vrstama invaliditeta, te razviju osjećaj društvene odgovornosti potrebne za pružanje skrbi osobama s invaliditetom. Projekt se provodi u suradnji sa Hrvatskim savezom slijepih i Udrugom slijepih Zagreb.

U Projekt se u 2014. godini volonterski uključilo 20-tak studenata dentalne medicine, od kojih je do sada većina diplomirala, a to je bilo prvo organizirano volontiranje na Stomatološkom fakultetu. U 2017. godini za volontiranje na Projektu prijavilo se novih 18 studenata, te volonterski tim opet ukupno broji 20 studenata. Planirane aktivnosti uključuju radionice za edukaciju studenata volontera (koje su otvorene za sve djelatnike i studente Fakulteta), projektne ambulante, javne tribine i igraonice o oralnom zdravlju za slijepu i slabovidnu djecu.

Na uključenje u Projekt pozivamo slijepe i visoko slabovidne osobe svih dobnih skupina. Korisnicima Projekta pružamo detaljan stomatološki pregled i uklanjanje zubnih naslaga, uz mogućnost liječenja zuba. Po potrebi osiguravamo videćeg pratitelja. Očekivana dobrobit od Projekta je očuvanje oralnog zdravlja i podizanje kvalitete života korisnika projekta. Predbilježbe primamo na tel. 4802-145 ili e-mail dumancic@sfzg.hr.

Uz voditeljicu, izv. prof. dr. sc. Jelenu Dumančić, u aktivnostima projekta sudjeluju doc. dr. sc. Božana Lončar Brzak, doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin, prim. dr. sc. Jelka Jukić te prim. dr. Neda Striber.

 

 

Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba u 2015. godini

U 2015. godini aktivnosti projekta započele su u dvjema radionicama za edukaciju projektnog tima u ožujku, a u travnju su započele projektne ambulante. U Projekt se uključilo 39 slijepih ili visoko-slabovidnih osoba, u dobi 12 do 99 godina, u ukupno 52 prijama. Korisnicima su pružene preventivne stomatološke usluge te upute o oralnoj higijeni u individualnom pristupu. Sredstva za oralnu higijenu osigurali su Colgate, Curaprox i Corega.

U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek te dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom Zagreb održano je 7 edukativnih igraonica o oralnom zdravlju za školsku i predškolsku djecu. U igraonicama je sudjelovalo 20 djece s oštećenjem vida te 31 dijete s višestrukim smetnjama u razvoju.

Održane su dvije radionice o oralnom zdravlju za članove stručnih timova Centra Vinko Bek i Malog doma, te tri radionice za roditelje slijepe i slabovidne djece.

Za informiranje roditelja slijepe i slabovidne djece o Projektu izrađen je tiskani letak, koji možete preuzeti u Pdf formatu.

U sklopu Projekta tiskan je vodič za pristup slijepim i slabovidnim osobama za zdravstvene djelatnike „Osobe s oštećenjima vida – naši pacijenti“, u izdanju Hrvatskog saveza slijepih i Stomatološkog fakulteta. Autorice su Karmen Nenadić, Željka Šubašić i Jelena Dumančić. Elektronsku verziju vodiča možete preuzeti u Pdf formatu niže u Repozitoriju.

Uz voditeljicu, doc. dr. sc. Jelenu Dumančić, u aktivnostima projekta sudjelovale su dr. sc. Jelka Jukić, doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić, dr. sc. Božana Lončar Brzak i dr. sc. Ivana Savić Pavičin, 20 volontera - studenata našeg Fakulteta te vanjske suradnice.


Obavijesti

Repozitorij