Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Stanična biologija s genetikom

Šifra: 71353
ECTS: 9.5
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić
Izvođači: prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Frane Paić - Seminar
prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus - Seminar
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman - Seminar

prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus - Predavanja
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman - Predavanja

izv. prof. dr. sc. Ana Katušić Bojanac - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Frane Paić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus - Laboratorijske vježbe
izv. prof. Nino Sinčić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastava kolegija Stanična biologija s genetikom održava se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij podučava studente dentalne medicine o osnovnim konceptima suvremene biološke znanosti koji su od posebne važnosti za razumijevanje poremećaja, modernu dijagnostiku i terapiju u humanoj medicini, a predstavljaju bazu za daljnji razvoj medicinskih struka. Uzimajući u obzir njihov budući poziv, studentima se ovi koncepti predstavljaju na integriran način korištenjem primjera iz relevantne medicinske problematike.
Studenti će upoznati osnove biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na važnim molekularnim i staničnim mehanizmima koji se danomice otkrivaju i potvrđuju kao integrativni faktori različitih područja biološke znanosti relevantnih za medicinsku problematiku. Studenti će proučavati organizaciju prokariotske i eukariotske stanice te stanične i molekularne interakcije višestaničnog organizma. Proučavat će principe i molekularnu osnovu razvojnih procesa (rast, diferencijacija i morfogeneza) u zametku i odraslom organizmu te njihovu regulaciju koja je poremećena u nastanku kongenitalnih malformacija i raka. Proučavat će razvojni potencijal stanica zametka i njihovih jezgara (matične stanice zametka i odraslog organizma, inducirane pluripotentne matične stanice), transgenične organizme te mogućnosti tkivnog inženjerstva, stanične i tkivne nadomjesne terapije. Raspravljat će o terapijskom kloniranju i reproduktivnom kloniranju sisavaca. Klasična mendelska genetika i molekularna genetika proučavat će se u kontekstu suvremenih dostignuća molekularne biologije, DNA-tehnologije i strukturne i funkcijske genomike i proteomike.
Nastava je organizirana u vidu predavanja, seminara ili vježbi povezanih jednom tematskom cjelinom. Na predavanjima će se objasniti osnovne postavke koje će se razrađivati preko vježbi i seminara. Posebno će se posvetiti pažnja individualnom radu svakog studenta na vježbama u cilju boljeg razumijevanja eksperimentalnog rada i razvijanja praktičnih vještina. Na seminarima će studenti raspravljati i pripremati prezentacije samostalno ili u timu.
Kompetencije koje će studenti steći su vještine rada s osnovnim laboratorijskim tehnikama i instrumentima, kritičko razmišljanje i služenje suvremenom literaturom, komunikacijske vještine (seminarsko izlaganje i raspravljanje) na temelju usvojenog znanja o suvremenoj biološkoj znanosti.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. Cooper GM i Hausman RE: Stanica - molekularni pristup; ur: G.Lauc Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
    2. Turnpenny P, Ellard S: Emeryjeve osnove medicinske genetike, 14. izdanje, ur: F. Bulić-Jakuš i I. Barišić, Medicinska naklada, Zagreb, 2012, odabrana poglavlja, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2023./2024. dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 08:57
Uređeno: 19. 9. 2023. u 09:33
Popis obavijesti