Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Okluzija

Šifra: 71319
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Alajbeg
Izvođači: prof. dr. sc. Tomislav Badel - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Samir Čimić - Pretkliničke vježbe
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Pretkliničke vježbe
prof. dr. sc. Dubravka Knezović-Zlatarić - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Pretkliničke vježbe
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Pretkliničke vježbe
dr. sc. Ema Vrbanović - Pretkliničke vježbe
doc. dr. sc. Maja Žagar - Pretkliničke vježbe
dr. sc. Ines Kovačić - Pretkliničke vježbe

prof. dr. sc. Iva Alajbeg - Predavanja
prof. dr. sc. Tomislav Badel - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Robert Ćelić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
doc. dr. sc. Davor Illeš - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nikola Petričević - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Pretkliničke vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Okluzija studenti pohađaju u četvrtom semestru studija, a nastava se odvija kroz 15 tjedana u obliku 15 sati predavanja i 30 sati pretkliničkih vježbi. Cilj je predmeta upoznati studente s osnovama anatomije i fiziologije žvačnog sustava te im omogućiti razumijevanje dentalne okluzije. Studenti će steći znanja o pravilima dentalne okluzije, funkcijskim kretnjama donje čeljusti, kao i o svim čimbenicima koji utječu na okluzijsku morfologiju. Studenti tijekom vježbi trebaju naučiti na sadrenim modelima u artikulatorima analizirati normalnu i funkcijski zdravu okluziju, precizno modelirati sve detalje okluzijskog reljefa zuba te uskladiti oblik i položaj okluzijske površine s kretnjama u artikulatoru. Znanje o pojmovima vezanim uz dentalnu okluziju studentima će omogućiti bolje razumijevanje tema iz drugih grana stomatologije, kao npr. stomatološke protetike, restorativne stomatologije i ortodoncije, s kojima se susreću kasnije tijekom studija. Studentima pri usvajanju znanja i pripremi za njegovu provjeru, pomažu nastavni sadržaji e-kolegija Okluzija koji je usklađen s rasporedom vježbi i predavanja.
Literatura:
  1. Okeson JP. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M, ured. hrv. izd. Medicinska naklada, Zagreb. 2008.
  2. Ash Jr MM, Nelson SJ. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Elsevier Science, 8th ed. 2002.
  3. Wassell R, Naru A, Steele J, Nohl F. Applied Occlusion. Quintessence Publishing Co Ltd.
    London. 2008.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2021./2022. dostupan je OVDJE.

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 12:46

Studenti 2. godine studija za pripremu ispita iz predmeta Okluzija trebaju svladati sljedeće nastavno gradivo:

1. Udžbenik Temporomandibularni poremećaji i okluzija:

  • Prvi dio Funkcijska anatomija (sva poglavlja)
  • Četvrti dio Okluzijska terapija (dijelove koji se odnose na teme predavanja)

2. Sadržaj predavanja i vježbi

3. Za pomoć u učenju i pripremi ispita dostupni su dodatni sadržaju na MERLINU

Ivica Pelivan
Objavljeno: 22. 5. 2015. u 10:24
Uređeno: 27. 9. 2019. u 12:40

Tijekom semestra studenti pišu dva kratka testa znanja koji ukupno mogu donijeti 10 bodova (po 5 svaki). Uvjet za završni potpis je aktivnost tijekom pretkliničkih vježbi i angažiranost tijekom semestra (rješavanje zadataka na svakoj vježbi, praktični rad, domaća zadaća). Pismeni ispit na kraju semestra sadrži 43 pitanja (50 bodova). Da bi položio predmet, student mora skupiti ukupno 37 od mogućih 60 bodova (što je 61%). Nakon položenog pismenog ispita, uz zadovoljene obaveze tijekom pretkliničkih vježbi, student dobiva ocjenu iz predmeta.

Iva Alajbeg
Objavljeno: 11. 4. 2019. u 19:24

Plan predavanja i vježbi za kolegij Okluzija za akademsku godinu 2020./2021. dostupan je OVDJE.

Izvedbeni program kolegija Okluzija nalazi se na sljedećoj POVEZNICI

 

Iva Alajbeg
Objavljeno: 6. 11. 2018. u 13:24
Uređeno: 27. 9. 2020. u 16:58