Izbornik predmeta

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Dentalna fotografija

Šifra: 71279
ECTS: 1.5
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Jakovac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lana Bergman - Seminar
prof. dr. sc. Marko Jakovac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Josip Kranjčić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Slađana Milardović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Joško Viskić - Seminar

izv. prof. dr. sc. Lana Bergman - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Josip Kranjčić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Slađana Milardović - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Joško Viskić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj programa je edukacija budućih doktora dentalne medicine, koji imaju široku akademsku
naobrazbu i adekvatno kliničko iskustvo u obavljanju različitih polivalentnih zahvata kliničke prakse,
u području koje je sve više zakonska obveza u Europi i SAD-u.Naime, dokumentacija u dentalnoj medicini osim uobičajenih postupaka stomatološkog kartona i RTG snimki, danas standardno uključuje i osnovni set fotografija, kako na početku, tijekom, tako i na
kraju terapije.U restaurativnoj stomatologiji i stomatološkoj protetici fotografiranje uključuje najčešće makro
tehnike snimanja pojedinih zubi ili dijelova zubnih lukova i okluzije.U oralnoj kirurgiji fotografiraju se patološka stanja i tijek kirurških postupaka kao i ishod terapije.U oralnoj medicini fotografski se registriraju patološke promjene sluznice i gingive, ali i promjene na
tvrdim tkivima. U ortodonciji se koriste setovi intraoralnih i ekstraoralnih fortografija, koje su standardizirane i koje
se smatraju obveznim dijagnostičkim postupkom na početku, tijekom i na kraju ortodontske terapije.
U forenzičkoj su stomatologiji fotografski postupci nezaobilazan dio svake forenzičke obrade, a
fotografije predstavljaju glavni dio dokumentacije. U estetskoj stomatologiji u svijetu, a sve više i kod nas, doktori koriste fotografiju kao registraciju
statusa prije i nakon terapijskog zahvata, kao obveznu dokumentaciju, ali sve više i kao marketinško
oruđe u komunikaciji s budućim ili sadašnjim pacijentom kojem se prezentiraju usporedbe po modelu prije-poslije.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Predavanja dostupna na e-learning, , , .
 2. , 1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006.45
  2. Harcourt Davies P. The Complete Guide to Close Up & Macro Photography. David & Charles
  Publishers; 2002.
  3. Loiacono P, Pascoletti L. Photography in Dentistry: Theory and Techniques in Modern Documentation. Quintessenza Edizioni; Milano;2012., , , .
7. semestar
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

8. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Joško Viskić:

  Konzultacije prema dogovoru s nastavnicima

  Lokacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:46
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:01