Okluzija i funkcija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Okluzija i funkcija

Šifra: 176083
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan
Izvođači: prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivica Pelivan - Seminar

prof. dr. sc. Nikša Dulčić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet Okluzija i funkcija je nastavak (nadgradnja) na predmet Okluzija koji su studenti
slušali u sedmom semestru i gdje su upoznati s osnovama, terminologijom, anatomijom i
fiziolofijom svih komponenti stomatognatog sustava.U predmetu Okluzija i funkcija student
se treba detaljnije upoznati s principima i kriterijima za postizanje normalnog, funkcijski
zdravog stomatognatog sustava i tzv. ortopedski stabilnih okluzijskih odnosa. Treba znati
razlike između okluzijskih koncepcija na prirodnim zubima od onih na umjetnim zubima, te
se upoznati s osobitostima okluzijskih koncepcija za pojedine vrste protetskih radova. Student
se treba naučiti razlikovati optimalne okluzijske odnose od neadekvatne rekonstrukcije
okluzije, te znati štetne posljedice za stomatognatni sustav uzrokovane nedostatnom
okluzijom. Student se treba kroz različite kliničke slučajeve osposobiti za samostalno
odlučivanje i odabir okluzijske terapije, te savladati načine objektivnog bilježenja okluzijskih
dodira i funkcije stomatognatog sustava.
Način ocjenjivanja
Ukupna ocjena donosi se na temelju svih elemenata tijekom semestra- ocjena angažiranosti i
kreativnosti u radu, te ocjena završnog testa znanja putem pismenog ispita.
Obaveze studenata
Redovito prisustvovati predavanjima, aktivno sudjelovati u nastavi, ispunjavati zadatke u toku
nastave (priprema tema za seminare), priprema za provjeru znanja (završni ispit).
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Okeson J.P. Temporomandibularni poremećeji i okluzija. 1. Hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M.,ured.hrv.izd.Medicinska naklada, Zagreb. 2008., , , .
  2. , Ash Jr, M.M, Nelson S.J. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Elsevier Science, 8th ed., 2002., , , .
  3. , Wassell R, Naru A, Steele J, Nohl F. Applied Occlusion. Quintessence publishing Co.Ltd. London. 2008., , , .
7. semestar
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

8. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 4. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta dostupan je OVDJE. (Za pristup je potrebno prijaviti se pomoću AAI. Ovisno o pretraživaču, dokument se otvara u novom prozoru ili pohranjuje na računalo.)

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 15:52
Uređeno: 19. 9. 2023. u 20:09