Osnovne informacije

 

Katedra za patofiziologiju
Kišpatićeva 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1967.

Pročelnik Katedre: doc. dr. sc. Davorin Herceg

Tel: , Fax: 
Email: dpopcic@kbc-zagreb.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kpf


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Stjepko Pleština +38512388155 e-mail REB

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Borislav Belev e-mail  
doc. Davorin Herceg e-mail  

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Domina Kekez e-mail  
dr. med. Juraj Prejac e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Dragica Popčić 2388 155 e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Pathophysiology
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Patofiziologija
0,0,0
5, 6 integrirani preddiplomski i diplomski INFO

PROGRAM NASTAVE KOLEGIJA PATOFIZIOLOGIJA ZA STOMATOLOGE PO NASTAVNIM JEDINICAMA

                                               ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE GODINE 2018/2019.

Redni broj

Datum

                  PREDAVANJA

             Dvorana Botteri „Rebro“

                  15:45-16:30

                  SEMINARI i VJEŽBE

Dvorane: Dogan,  Čečuk

           14:00-15:30 i 16:45-18:15

   1.

03.10.2018.

          Uvod u patofiziologiju

   2.

10.10.2018.

          Geni i genetske bolesti

Nasljedne bolesti i osnove epigenetike

   3.

17.10.2018.

Mehanizmi staničnog oštećenja: (kemijsko, ionizacijsko, intencijsko, neintencijsko)

Hipoksijsko stanično oštećenje, slobodni radikali i oksidativni stres

  4.

24.10.2018.

Patofiziologija staničnog metabolizma

Stanična smrt  i mehanizmi starenja

  5.

31.10.2018.

Poremećaji energetskog metabolizma

             (16:15-17:00)

Supstratna hipoenergoza, gladovanje

(14:30-16:00 i 17:00-18,30)

  6.

07.11.2018.

Poremećaji metabolizma bjelančevina, pothranjenost

Poremećaji metabolizma masti

  7.

14.11.2018.

Poremećaji tjelesnih tekućina, edemi, poremećaji ravnoteže soli i vode

Poremećaji metabolizma, kalija, kalcija, fosfata

  8.

21.11.2018.

Patofiziologija upale (urođena imunost)

Patofiziologija stečene imunosti

  9.

28.11.2018.

Patofiziologija preosjetljivosti: alergijske reakcije

Patofiziologija autoimunosti, aloimunosti

10.

05.12.2018.

Karakteristike tumorskog rasta, biologija tumora, genetičke osnove tumorskog rasta

Prezentacije studentskih seminara

11.

12.12.2018.

Tumorska invazija i metastaziranje

Prezentacije studentskih seminara

12.

19.12.2018.

Poremećaji termoregulacije

Patofiziologija boli

POPIS TEMA STUDENTSKIH PREZENTACIJA ZIMSKOG SEMESTRA

1. Stanični ciklus

2. Patofiziologija bakterijskih i gljivičnih infekcija

3. Patofiziologija virusnih infekcija

4. Patofiziologija AIDS-a

5. Utjecaj pušenja na karcinogenezu

6. Povezanost prehrane, debljine, konzumacija alkohola, fizičke aktivnost i karcinogeneze

7. Ionizirajuće zračenje i UV zračenje u patogenezi tumora

8. Patofizologija debljine

PROGRAM NASTAVE KOLEGIJA PATOFIZIOLOGIJA ZA STOMATOLOGE PO NASTAVNIM JEDINICAMA

                                               LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE GODINE 2018/2019.

Redni broj

Datum

                  PREDAVANJA

             Dvorana Botteri „Rebro“

                  15:45-16:30

                     SEMINARI  i VJEŽBE

 Dvorane: Dogan, Hahn, Sokolić, Čečuk

           14:00-15:30 i 16:45-18:15

  1.

27.02.2018.

Poremećaji hipotalamo-hipofizarne osovine, poremećaji funkcije štitnjače

Patofiziologija šećerne bolesti

  2.

06.03.2018.

Osnove poremećaja hematopoetskog sustava, patofiziologija anemija

Poremećaji leukocita, limfatičkog sustava

Poremećaji hemostaze

  3.

13.3.2018.

Uvod u patofiziologiju srčanih bolesti

Patofiziologija arterijske hipertenzije

  4.

20.03.2018.

Patofiziologija srčanog popuštanja

Patofiziologija kardiomiopatija i srčanih grešaka

  6.

27.03.2018.

Patofiziologija koronarne bolesti

Patofiziologija artimija i EKG primjeri (vježba)

  7.

03.04.2018.

Uvod u patofiziologiju respiracijske funkcije i manifestacija respiracijskih poremećaja

Patofiziologija bolesti pluća

  8.

10.04.2018

Poremećaji acido-bazne ravnoteže

Klinički primjeri acido-baznog statusa (vježba)

  9.

17.4.2018.

Uvod u poremećaje bubrežne funcije

Patofiziologija glomerulskih poremećaja, akutne i kronične bubrežne insuficijencije

 10.

08.05.2018.

Patofiziologija gastrointestinalnih poremećaja

Poremećaji funkcije jetre

 11.

15.05.2018.

Malapsorpcija i poremećaji egzokrine funkcije pankreasa

Prezentacije studentskih seminara

 12.

22.5.2018.

Patofiziologija koštanog sustava, metaboličkih bolesti kostiju

Patofiziologija zglobnih bolesti

 13.

29.05.2018.

Poremećaji svijesti

Patofiziologija cerebralne hemodinamike i cerebrovaskularne bolesti

 14.

05.06.2018.

Patofiziologija šoka, MODS-a

Prezentacija studentskih seminara

15.

12.06.2018.

Prezentacija studentskih seminara

Prezentacija studentskih seminara

POPIS TEMA STUDENTSKIH PREZENTACIJA LJETNOG SEMESTRA

1.Patofiziologija bolesti vena

2. Patofiziologija hipotenzija

3. Patofiziologija  opstrukcije mokraćnog sustava

4. Patofiziologija trauma CNS-a

5. Patofiziologija poremećaja spavanja

6. Patofiziologija demencija

7. Patofiziologija neuromotorne fukcije

8. Patofiziologija glavobolja

9. Patofiziologija demijelinizirajućih bolesti

10. Patofiziologija neuromuskularnog spoja

11. Neurobiologija shizofrenije, raspoloženja, anksioznosti

12. Poremećaji funkcije nadbubrežnih žlijezdi

Ivan Kafadar
Objavljeno: 26. 9. 2018. u 10:39
Popis obavijesti