Engleski jezik II

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Engleski jezik II

Šifra: 175898
ECTS: 2.0
Nositelji: Lada Silađin , pred.
Izvođači: Lada Silađin , pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Usvajanje i primjena stručnog vokabulara; usvajanje engleske tvorbe riječi u jeziku stomatologije i medicine te naglašavanje potrebe poznavanja sufiksa i prefiksa koji dolaze iz klasičnih jezika, usvajanje jezičnih struktura specifičnih za jezik stomatologije, poznavanje problematike kolokacija, lažnih parova, složenih imeničkih struktura, bliskoznačnica, homonima, homofona, eponima i antonima; usvajanje i uvježbavanje pasiva i indirektnih pitanja pomoću funkcionalno-semantičkih komunikacijskih aktivnosti.Sustavno poučavanje pisanja prezentacija u power-pointu i sažetaka, koje uključuje prezentaciju modela, analizu njihovih karakteristika, vođeno pisanje te na kraju samostalno pisanje ovih zahtjevnih pisanih oblika; razvijanje jezičnih vještina za receptivno služenje jezikom (slušanje i čitanje s razumijevanjem), primjenjivanje općeg engleskog jezika na stručni jezik stomatologije, vježbanje samostalnog izlaganja na engleskom jeziku, vježbanje komunikacije s pacijentima, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, uključivanje u e-portfolio oblik nastave u sklopu kojega se vježba pisanje životopisa i sažetaka znanstvenih i stručnih radova; stjecanje navika za uspješnije korištenje gramatikama, rječnicima i drugim jezičkim priručnicima.
Studenti trebaju usvojiti norme engleskog jezika na leksičkoj, ortografskoj, gramatičkoj i semantičkoj razini. Od njih se očekuje uspješno komuniciranje na engleskom jeziku stomatološke struke. Osim toga, potrebno je savladati sve oblike usmenog i pismenog izražavanja poput objašnjavanja, opisivanja, komentiranja, prepričavanja, rezimiranja; od studenata se također očekuje sposobnost pisanja životopisa, pisanje sažetaka znanstvenih radova, snimanja video filmova u obliku dijaloga između stomatologa (ili liječnika specijalista) i pacijenta u okviru e-portofolio nastave te pisanje zamolbi za zaposlenje na engleskom jeziku.
Studenti trebaju usvojiti vještine slušanja s razumijevanjem, čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja na engleskom jeziku stomatološke struke. Od njih se očekuje uspješna uporaba profesionalne terminologije i frazeologije.
Literatura:
 1. 1. L.Štefić: English in Dentistry I, Stomatološki fakultet, Zagreb 1998.
 2. 2 R.Filipović: An Outline of English Grammar, Školska knjiga, Zagreb 1996.
 3. 3 L. Štefić: Glossary, Stomatološki fakultet, Zagreb 1996
 4. 4. E.Glendinning, R. Howard: Professional English in Use, Cambridge University Press,
  Cambridge, 2007.
 5. 5. C.M. Dofka: Dental terminology,Thomson publishing (Delmar), 2000.
 6. 6. D.E. Zemach & L A Rumisek Academic Writing, Macmillan Publishers Limited, 2003.
 7. 7. P. Light, T., Chen, H. L., & Ittelson, J. C. (2012). Documenting learning with ePortfolios: A guide for college instructors. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 8. 8. V.Evans, J. Dooley, J. Caldwell: Dentistry Express Publishing (2016)
 9. 1. L. Štefić: Jezik stomatologije:englesko-hrvatska kontrastivna analiza, magistarski rad, Zagreb 2001.
 10. 2. M. Vodanović: Stomatološki trojezični rječnik, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 11. 3. Suvremeni jednojezični rječnici po izboru: Oxford, Longman,Cambridge, Webster itd.
 12. 4. Lorenzo, G., & Ittleson, J. (2005a). An overview of ePortfolios. Retrieved from http://www.educause.edu/LibraryDetailPage/666?ID=ELI3001.
3. semestar
Izborni predmeti za 2. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

4. semestar
Izborni predmeti za 2. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

arrowl Povratak

Rezultati 1 - 1 od 1
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2021./2022.
Objavljeno 22. 10. 2021. u 12:55