» Home / Anatomy

Anatomy

Repository

Repository is empty

Poll

No polls currently selected on this page!

News

Anatomy

Code: 174289
ECTS: 14.5
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Lecturers: prof. dr. sc. Lovorka Grgurević - Seminar
prof. dr. sc. Vedran Katavić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek - Seminar
prof. dr. sc. Ivan Vinter - Seminar

prof. dr. sc. Lovorka Grgurević - Lectures
prof. dr. sc. Vedran Katavić - Lectures
prof. dr. sc. Ivan Vinter - Lectures

prof. dr. sc. Lovorka Grgurević - Laboratory exercises
doc. dr. sc. Ana Hladnik - Laboratory exercises
prof. dr. sc. Vedran Katavić - Laboratory exercises
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić - Laboratory exercises
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek - Laboratory exercises
prof. dr. sc. Ivan Vinter - Laboratory exercises
Ivana Bičanić , dr. med. - Laboratory exercises
Antonela Blažeković , dr. med. - Laboratory exercises
Dora Sedmak , dr. med. - Laboratory exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 20
Laboratory exercises 13
Seminar 26

2. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 16
Laboratory exercises 29
Seminar 26
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing, 2010. Temeljni udžbenik po kojemu je koncipiran plan i program.
 2. Jalšovec: Sustavna i topografska anatomija čovjeka, Školska knjiga Zagreb, 2005. Referentni udžbenik koji sustavno i detaljno obrađuje sve topografske regije ljudskog tijela. Može se koristiti umjesto temeljnog udžbenika.
 3. Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas (3 dijela), Medicinska naklada Zagreb, 2006 ili novije. Ovo je didaktički izvrsno organiziran udžbenik koji sadrži i osnovne sheme anatomskih struktura, te predstavlja spoj udžbenika i anatomskog atlasa koji obuhvaća sve potrebne sadržaje i podatke. Može se koristiti kao zamjena i za udžbenik i za atlas. Za savladavanje sustavne anatomije preporuča se korištenje ovog udžbenika.
 4. ANATOMSKI ATLASI:
  1. Gilroy i suradnici: Anatomski atlas s latinskim nazivljem, Medicinska naklada Zagreb, 2011. Ili
  2. Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2007./2013. Ili
  3. Netter: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing, 2003.
 5. 2. Rohen: Fotografski atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2009. Fotografski atlas koji pomaže u savladavanju praktičnog gradiva na kadaverima.
1. semester
Mandatory course - Mandatory studij - Dental medicine

2. semester
Mandatory course - Mandatory studij - Dental medicine
Consultations schedule:

Frequently asked questions

Forum

Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply