Fiziologija

Repozitorij

Fiziologija

Šifra: 175890
ECTS: 13.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lea Vuletić
Izvođači: doc. dr. sc. Lea Vuletić - Seminar
dr. sc. Iva Marolt Banek - Seminar
Domagoj Jakovac , dr.stom. - Seminar

doc. dr. sc. Lea Vuletić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Iva Marolt Banek - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 8
Laboratorijske vježbe 28
Seminar 33

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 7
Laboratorijske vježbe 20
Seminar 24
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Fiziologija čovjeka, jedan od temeljnih biomedicinskih predmeta na studiju dentalne medicine, opisuje način ostvarivanja i regulacije normalnih tjelesnih funkcija, počev od molekularne i stanične razine, preko razine pojedinih tkiva, organa i organskih sustava do organizma kao cjeline. Time se sadržaj predmeta nadovezuje na gradivo iz drugih temeljnih medicinskih znanosti, osobito anatomije, histologije, biologije, biokemije i biofizike. Učenjem fiziologije upotpunjuje se slika o tome kako specifična građa pojedinih tkiva i organa osigurava preduvjete za ostvarenje njihovih specifičnih zadaća, razrađuju se mehanizmi kojima se one ostvaruju te čimbenici koji tim procesima upravljaju. Integracija djelovanja različitih tjelesnih sustava i moć prilagodbe raznovrsnim okolnostima u kojima se organizam može naći (primjerice u stanju mirovanja naspram stanja intenzivnog fizičkog opterećenja; u stanju nakon unosa hrane naspram stanja gladovanja; varijabilnim uvjetima vanjskoga okoliša; i dr.) omogućuju održavanje homeostaze, a time i održanje života. Budući da se mnogi fiziološki procesi najbolje razumiju proučavanjem poremećaja koji nastanu kada oslabi ili zakaže funkcija određenoga tkiva/organa ili kontrola pojedinih fizioloških procesa, učenje fiziologije ujedno je i ulaženje u patofiziološke osnove bolesti i načine njihova kliničkog manifestiranja. Time fiziologija postupno uvodi studenta i u svijet kliničke medicine te mu omogućuje daljnje uspješno praćenje studija.

Cilj predmeta Fiziologija je proširiti već stečena znanja o ljudskome tijelu proučavanjem i razumijevanjem mehanizama kojima se ostvaruju funkcije pojedinih tjelesnih sustava odnosno organizma kao cjeline i time učvrstiti temelje za uspješan nastavak studija. Osobita pozornost pridaje se tome da se fiziološki principi pokušaju pojasniti ili oslikati s pomoću primjera koje poznajemo iz svakodnevnog života te s pomoću kliničkih primjera iz stomatološke prakse s kojima bi se studenti mogli susresti u svojemu budućem radu.
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Izvedbeni plan predmeta za akademsku godinu 2021./2022. dostupan je OVDJE.

Marin Vodanović
Objavljeno: 22. 10. 2021. u 12:28