Engleski jezik I

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Engleski jezik I

Šifra: 174381
ECTS: 2.0
Nositelji: Lada Silađin , pred.
Izvođači: Lada Silađin , pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis i cilj predmeta
Razumijevanje i usvajanje tvorbe riječi u jeziku dentalne medicine i medicine općenito, te usvajanje i primjena jezika struke te jezičnih struktura svojstvenih za jezik stomatologije. Usvajanje i uvježbavanje pasivnih struktura i neupravnih pitanja. Usvajanje pisanja prezentacije u power-pointu i sažetaka stručnih radova, uključujući prezentaciju modela, analizu značajki, vođeno pisanje i naposljetku samostalno pisanje zadanih oblika, uz poštovanje njihovih jezičnih i formalnih karakteristika. Razvijanje vještina za produktivno služenje jezikom (u govornom i pismenom obliku), te vještina za receptivno služenje jezikom (čitanje i slušanje s razumijevanjem). Primjena značajki općega engleskog jezika na stručni jezik dentalne medicine, vježbanje samostalnog izlaganja na engleskom jeziku (prezentacijske vještine), vježbanje komunikacije s pacijentima, stjecanje navika za uporabu rječnika te inih gramatičkih i jezičnih priručnika.
Teme seminara mogu biti jezične ili stručne, te vezane uz naslove predavanja. Prihvatljive su i novosti iz područja dentalne medicine i medicine općenito. Studenti sami odabiru teme, no prilikom odabira obavezno se moraju savjetovati s nastavnicom.

Potpis
Studenti dobivaju potpis u indeks na kraju zadnjeg predavanja i seminara, 23. siječnja 2019., uz predočenje kontrolnika s potpisima skupljenih tijekom semestra.

Način ocjenjivanja
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Nakon pozitivno ocijenjenoga pismenog dijela, studenti pristupaju usmenim dijelu, na kojem se gledaju sljedeći elementi: poznavanje stučnog vokabulara i terminologije dentalne medicine i medicine, poznavanje i uporaba gramatičkih i jezičnih struktura, prezentacija u power-pointu, usmeno izlaganje na zadanu temu te pisanje sažetaka. Konačna ocjena proizlazi iz svih navedenih elemenata.

Obaveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i seminara, prezentacija na zadanu temu u usmenom i pismenom obliku, pisanje sažetaka znanstvenih i stručnih radova, pisanje testa, usmeno izlaganje tijekom usmenog dijela ispita.
Literatura:
 1. 1. Štefić, Lidija. English in Dentistry I, Stomatološki fakultet, Zagreb: 1998.
  2. Vodanović, Marin. Stomatološki trojezični rječnik, Školska knjiga, Zagreb: 2005.
  3. Dofka, Charline M. Dental terminology, Delmar Cengage Learning: 2006.
  4. Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge UP, Cambridge: 2012.
  5. Glendinning, Eric H., Howard, Ron: Professional English in Use: Medicine, Cambridge University Press, Cambridge: 2017
  6. Štefić, Lidija. Glossary, Stomatološki fakultet, Zagreb: 1996.
  7. Zemach, Dorothy E., Rumisek, Lisa A. Academic Writing, Macmillan Education: 2005
1. semestar
Izborni predmeti za 1. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina

2. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti za 1. godinu - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Obavijesti