Osnovne informacije

 

Katedra za anesteziologiju s reanimatologijom
Avenija Gojka Šuška 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska


Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Jasminka Peršec

Tel:+38512902793 , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/zok/kar


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Jasminka Peršec +38512902793 e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Anesteziologija i reanimatologija
0,0,0
7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Anesteziologija i reanimatologija
0,0,0
7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

Obavijesti