Dermatovenerologija

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obavijesti

Dermatovenerologija

Šifra: 176081
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirna Šitum
Izvođači: doc. dr. sc. Marija Buljan - Predavanja
prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić - Predavanja

doc. dr. sc. Marija Buljan - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić - Kliničke vježbe
prof. dr. sc. Mirna Šitum - Kliničke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Kliničke vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis i cilj predmeta

ZNANJA KOJA STUDENT TREBA USVOJITI TIJEKOM NASTAVE

Uloga, građa i funkcija kože i vidljivih sluznica, sustav eflorescencija na koži.
Virusne bolesti kože i vidljivih sluznica (verruca vulgaris, herpes simplex, herpes zoster, molluscum contagiosum, AIDS); Bakterijske gnojne infekcije kože (epidermalne i folikularne piodermije, piodermije znojnica, ostale bakterijske bolesti kože posebnog tijeka- erysipelas, phlegmona, erythrasma), kronične piodermije (pyodermia vegetans), infektivne granulomatozne bolesti kože (TBC cutis) i Lyme borreliosis; Dermatomikoze (dermatofitije- trichophytosis, microsporosis, epidermophytosis te candidosis); Saprofitije (pityriasis versicoolor); Parazitarne bolesti kože (pediculosis, scabies, larva migrans).
Nasljedni poremećaji keratinizacije (ihtioze, palmoplantarne keratodermije, folikularne keratodermije, diskeratoze i parakeratoze); Alergijske bolesti kože i vidljivih sluznica (urticaria, oedema Quinque, dermatitis atopica, dermatitis eczematoides, dermatitis allergica e contactu, dermatitis nonallergica); Eritematoskvamozne dermatoze (psoriasis vulgaris, pityriasis rubra pilaris, parapsoriasis, eritrodermije);
Papulozne dermatoze (lichenplanus); Vezikulozne i bulozne dermatoze (skupina hereditarnih epidermoliza, skupina pemfigusa, skupina pemfigoida, skupina herpetiformnog dermatitisa). Pustulozne dermatoze (pustulosis palmaris et plantaris); Bolesti vezivnog tkiva (poremećaji kolagenih vlakana - sclerodermia circumscripta et systemica, lupus erythematosus subacutus et systemicus, dermatomyositis); Granulomatozne bolesti kože nepoznate etiologije (granuloma anulare, necrobiosis lipoidica, sarcoidosis); Poremećaji lojnica i folikula dlake (acne vulgaris, seborrhoea, dermatitis seborrhoicafaciei et capilitii, rosacea, dermatitis rosaceiformissteroidica); Bolesti usnica, jezika i sluznice usne šupljine (Mb. Fordyce, cheilitis e contactu, angulusinfectiosus oris, cheilitis exfoliativa, cheilitis glandularis, cheilitis granulomatosa, cheilitis actinica, lingua plicata, macroglossia, glositis mediana rhombica, lingua villosa nigra, lingua geographica, gingivitis hyperplastica, epulis, aphtae, mb. Behcet);
Eritematozne dermatoze (Erythema exudativum multiforme, erythema nodosum, pityriasis rosea); Bolesti krvnih žila i hemoragijske bolesti kože (poremećaji venske cirkulacije, vaskulitisi); Neurogene i psihogene manifestacije na koži (pruritus, prurigo, dermatitis artefacta); Bolesti kose i vlasišta (neožiljne i ožiljne alopecije); Bolesti noktiju (bolesti noktiju kao simptom bolesti unutarnjih organa i u okviru dermatoza;
Benigni tumori kože (ciste, nevusi, keratosis seborrhoica, keloid, fibroma, histiocytoma, haemangioma); Prekanceroze (keratosis actinica, cheilitis precancerosa, cornu cutaneum, leukoplakia, keratoacanthoma, lentigo maligna); Maligni tumori kože (carcinoma baseocellulare, carcinoma spinocellulare, Mb. Bowen, Mb. Paget, melanoma malignum, limfomi kože); Paraneoplastične dermatoze (obligatne i fakultativne paraneoplastične dermatoze); Bolesti koje se prenose spolnim putem (syphilis, gonorrhoea, ulcus molle, condylomata acuminata, nespecifični uretritisi, herpes genitalis).

POPIS ISPITNIH PITANJA USMENOG DIJELA ISPITA

1. građa kože i vidljivih sluznica (poglavlje 2, str. 9- 15)
2. sustav eflorescencija na koži (poglavlje 3, str. 17- 21; propedeutika- poglavlje 4, str. 23-24; dijagnostičke metode- poglavlje 5, str. 25- 32)
3. bolesti uzrokovane humanim papiloma virusom (poglavlje 9, str. 65- 66)
4. herpes simplex infekcije (poglavlje 9, str. 57- 59)
5. herpes zoster infekcija (poglavlje 9, str. 59- 60)
6. dermatovenerološke manifestacije AIDS-a (poglavlje 7, str. 66- 69)
7. epidermalne piodermije (poglavlje 10, str. 70- 71)
8. folikularne piodermije (poglavlje 10, str.71- 74)
9. piodermije znojnica (poglavlje 32, str. 283- 284)
10. ostale bakterijske bolesti kože posebnog tijeka- erysipelas, erythrasma (poglavlje 10, str. 74- 75, 77)
11. TBC cutis (poglavlje 11, str. 80- 83)
12. dermatofitije- trichophytosis, microsporosis, epidermophytosis (poglavlje 12, str. 85- 87)
13. candidosis (poglavlje 12, str. 87- 88)
14. pediculosis (poglavlje 13, str. 96- 97)
15. scabies (poglavlje 13, 94- 95)
16. ihtioze (poglavlje 24, str. 207-208)
17. palmplantarne keratodermije (poglavlje 24, str. 212-218, s posebnim naglaskom na sljedeće entitete: Mljetska bolest (Keratosis palmoplantaris transgrediens et
progrediens) i Sy Papillon Lefevre (Keratosis palmoplantaris diffusa cum periodonthopathia))
18. folikularne keratodermije (poglavlje
19. urticaria, oedema Quinque (poglavlje 16, str. 109- 1116)
20. dermatitis atopica (poglavlje 17, str. 117-121)
21. dermatitis eczematoides (poglavlje 18, str. 129)
22. dermatitis allergica e contactu (poglavlje 18, str. 123- 127)
23. dermatitis non allergica (poglavlje 18, str. 123- 127)
24. dermatitis solaris (poglavlje 19, str. 133- 135)
25. degenerativne bolesti kože- elastosis nodularis, actinica, cutis rhomboidalis nuchae, milium coloidale, teleangiectasiae, lentigo solaris (poglavlje 19, str. 135- 136)
26. fototoksične dermatoze- Berloque dermatitis, phytophotodermatitis (poglavlje 19, str. 136- 137)
27. dermatitis photoallergica e contactu (poglavlje 19, str. 136- 137)
28. urticaria solaris, prurigo aestivalis (poglavlje 19, str. 138)
29. psoriasis vulgaris (poglavlje 21, str. 149- 156)
30. parapsoriasis (poglavlje 21, str. 157- 160)
31. eritrodermije (poglavlje 21, str. 164- 165)
32. lichen planus (poglavlje 21, str. 160- 164)
33. skupina hereditarnih epidermoliza (poglavlje 22, str. 170- 172)
34. skupina pemfigusa (poglavlje 22, str. 172- 180)
35. skupina pemfigoida (poglavlje 22, str. 180-188, poglavlje 29, str. 249- 250)
36. skupina herpetiformnog dermatitis (poglavlje 22,str. 186- 187)
37. pustulosis palmaris et plantaris (poglavlje 22, str. 188- 193)
38. nasljedni poremećaji vezivnog tkiva (poglavlje 23, str. 191- 193)
39. stečene atrofije kože (poglavlje 23, str. 193- 195)
40. sclerodermia circumscripta (poglavlje 23, str. 196- 197)
41. sclerodermia systemica (poglavlje 23, str. 197- 199)
42. lupus erythematosus discoides (poglavlje 23, str. 200- 201)
43. lupus erythematosus subacutus (poglavlje 23, str. 203- 204)
44. lupus erythematosus systemicus (poglavlje 23, str. 201- 203)
45. dermatomyositis (poglavlje 23, str. 204- 205)
46. granuloma anulare (poglavlje 36, str. 330- 331)
47. necrobiosis lipoidica (poglavlje 36, str. 331- 332)
48. sarcoidosis (poglavlje 36, str. 329- 330)
49. acne vulgaris (poglavlje 31, str. 265- 270)
50. dermatitis seborrhoica faciei et capilitii (poglavlje 31, str. 263- 265)
51. rosacea (poglavlje 31, str. 270- 272)
52. dermatitis rosaceiformis steroidica (poglavlje 31, str. 272- 273)
53. Mb. Fox-Fordyce (poglavlje32, str. 282)
54. hypohidrosis, hyperhidrosis, dyshidrosis (poglavlje 32, str. 283- 284)
55. cheilitis e contactu (poglavlje 34, str.294)
56. angulus infectiosus oris (poglavlje 34, str. 296)
57. cheilitis simplex (cheilitis exfoliativa) (poglavlje 34, str. 296- 297)
58. cheilitis glandularis (poglavlje 34, str. 294- 295)
59. cheilitis granulomatosa (poglavlje 34, str. 295)
60. cheilitis actinica (poglavlje 34, str. 295- 296)
61. lingua plicata (poglavlje 34, str. 298)
62. macroglossia(poglavlje 34, str. 297)
63. glositis mediana rhombica (poglavlje 34, str. 298)
64. lingua villosa nigra (poglavlje 34, str. 298- 299)
65. lingua geographica (poglavlje 34, str. 299)
66. gingivitis hyperplastica (poglavlje 34, str. 303)
67. epulis (poglavlje 34, str. 304)
68. aphtae (poglavlje 34, str. 301- 302)
69. mb. Behcet (poglavlje 34, str. 302- 303)
70. erythema exudativum multiforme (poglavlje 20, str. 143- 145)
71. erythema nodosum (poglavlje 20, str. 145)
72. pityriasis rosea (poglavlje 20, str. 146- 148)
73. poremećaji venske cirkulacije (poglavlje 26, str. 227-229)
74. vaskulitisi (poglavlje 26, str. 231- 235)
75. pruritus (poglavlje 27, str. 244- 245)
76. dermatitis artefacta (poglavlje 27, str. 242- 243)
77. neožiljne alopecije (poglavlje 33,str. 275- 280)
78. ožiljne alopecije (poglavlje 33, str. 279- 280)
79. bolesti noktiju kao simptom bolesti unutarnjih organa (poglavlje 33, str. 289-290)
80. bolesti noktiju kao simptom dermatoza (poglavlje 33, str. 289- 290)
81. pigmentni nevusi (poglavlje 43, str. 390- 396)
82. benigni nemelanocitni tumori (keratosis seborrhoica, keloid, fibroma, dermatofibroma, haemangioma) (poglavlje 39, str. 358- 359, str, 362, poglavlje 40, str. 367-371)
83. zloćudni intraepidermalni tumori (tzv. prekanceroze- keratosis actinica, cheilitis precancerosa, cornu cutaneum, leukoplakia, keratoacanthoma) (poglavlje 42, str. 376- 378,
poglavlje 34, str. 305)
84. carcinoma baseocellulare (poglavlje 42, str. 380- 383)
85. carcinoma spinocellulare (poglavlje 42, str. 383- 385)
86. Mb. Bowen i Mb. Paget (poglavlje 42, str. 378- 380)
87. melanoma malignum (poglavlje 44, str. 397- 405)
88. limfomi kože (poglavlje 45, str. 409- 413)
89. obligatne i fakultativne paraneoplastične dermatoze (poglavlje 46, str. 416- 421)
90. syphilis (poglavlje 48, str. 435- 439)
91. gonorrhea (poglavlje 48, str. 438- 440)
92. ulcus molle (poglavlje 48, str. 441- 442)
93. condylomata acuminate (poglavlje 48, str. 444-445)
94. nespecifični uretritisi (poglavlje 48, str. 440- 441)
95. herpes genitalis (poglavlje 48, str.445- 446)
96. diferencijalna dijagnoza erozija u usnoj šupljini
97. dermatoze uzrokovane fokalnim procesima dentalnog podrijetla

Uz sve entitete potrebno je znati lokalnu i opću terapiju (poglavlje 6, str. 33-41; poglavlje 7, str. 42-49).

Pored ispitnih pitanja navedena su poglavlja i stranice iz udžbenika koji je preporučena literatura za ispit- Dermatovenerologija, udžbenik i atlas, Mirna Šitum i sur., Medicinska naklada, Zagreb, 2018.

Udžbenik se, osim u Medicinskoj nakladi, može nabaviti u tajništvu Klinike za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre milosrdnice.Pročelnica katedre Prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić
Literatura:
  1. A. Obvezatno štivo

    UDŽBENIK:

    Šitum M, i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.


    B. Dopunsko štivo
    Lugović-Mihić L, Šitum M, i sur. Bolesti kože s promjena na licu i usnoj šupljini. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.
  2. Ivan Dobrić i sur. Dermatovenerologija, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet, Grafoplast, Zagreb 2005.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Dentalna medicina
Termini konzultacija:

Česta pitanja

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.