Pretklinička parodontologija

Predavanja se održavaju u predavaonici Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5, srijedom od 9,00 do 9,45.

#

Tema  predavanja

Datum

Predavač

 

1.

Uvod u parodontologiju

Povijesni razvoj parodontologije

03.10.

Prof.Plančak

 

    2.

Klasifikacija i epidemiologija parodontnih bolesti

10.10.

Doc.Vražić

 

3.

Anatomija parodonta

17.10.

Prof.Plančak

 

4.

Zubni plak i kamenac

24.10.

Prof.Aurer

5.

Mikrobiologija parodontnih bolesti

31.10.

Prof.Aurer

6.

Imunologija i patogeneza parodontnih bolesti

07.11.

Prof.Aurer

7.

Gingivne bolesti-etiologija,patogeneza simptomatologija,oblici

14.11.

Doc.Badovinac

 

8.

Parodontitis–etiologija, patogeneza, simptomatologija

21.11.

Doc.Badovinac

9.

Nekrotizirajuće parodontne bolesti,

parodontni apsces

28.11.

Doc.Puhar

 

10.

Razvojne i stečene anomalije i stanja-mukogingivalni problem

05.12.

Doc.Puhar

11.

Sistemni aspekt parodontnih bolesti

12.12.

Prof.Plančak

 

12.

Planiranje i ciljevi parodontne terapije

19.12.

Prof.Božić

 

13.

Inicijalna parodontna terapija

09.01.

Prof.Božić

 

14.

Profilaksa parodontnih bolesti i antiseptici

16.01.

Prof.Plančak

 

 

 

 

 

Seminari  i vježbe se održavaju u pretkliničkoj vježbaoni Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5, srijedom 15:45-17:15 (4 ABC), četvrtkom 14:00-15:30 (4 JKL) i 15:30-17:00 (4 DEF) te petkom 11.00-12.30 (4 GHI). ​​

Teme seminara

#

Datum

Sadržaj

Nastavnik

 

1.

3.,4. i 5.10

 

Uvod – anatomija parodonta, anamneza (opće-medicinska, stomatološka i parodontna)

Doc.Badovinac

Doc.Puhar

Doc.Vražić

Dr.Musić

2.

10.,11. i 12.10.

Pregled pacijenta 1 (ekstraoralni pregled, intraoralni pregled, usporedba zdravog i bolesnog parodonta)

 

Doc.Badovinac

Doc.Puhar

Doc.Vražić

Dr.Musić

3.

17.,18. i 19.10.

Pregled pacijenta 2 (parodontni  indeksi; API, PBI, dubina sondiranja, gingivna recesija, pokretljivost, resorpcija kosti)

 

Doc.Badovinac

Doc.Puhar

Doc.Vražić

Dr.Musić

4.

24.,25. i 26.10.

Parodontni instrumentarij 1 (parodontna sonda, gradacija, ručni i strojni instrumenti u parodontologiji)

 

Doc.Badovinac

Doc.Puhar

Doc.Vražić

Dr.Musić

5.

31.10. i 2.11.

Parodontni instrumentarij 2 (tijek parodontne terapije, upotreba različitih instrumenata)

 

Doc.Badovinac

Doc.Puhar

Doc.Vražić

Dr.Musić

 1.  
 2.  
 3. Teme pretkliničkih  vježbi
 4.  
 5. #

  Datum

  Sadržaj

  Nastavnik

  1.

  7.,8. i 9.11.

  Radiološka analiza – vježba na ortopantomogramu

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  2.

  14.,15. i 16.11.

  Parodontni status –  pismeni kolokvij

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  3.

  21.,22. i 23.11.

  Intenzivni program oralne higijene

  Supragingivna kontrola plaka (motivacija pacijenta, upute u oralnu higijenu, tehnike četkanja, pomoćna sredstva za oralnu higijenu, kemijska kontrola plaka)

   

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  4.

  28.,29. i 30.11.

  Supragingivne tehnike instrumentacije (ručni instrumenti i strojne tehnike)

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  5.

  5.,6. i 7.12.

  Subgingivna tehnika instrumentacije

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  6.

  12.,13. i 14.12.

  Instrumentacija u gornjoj čeljusti

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  7.

  9.,10. i 11.01.

  Instrumentacija u donjoj čeljusti

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  8.

  16.,17. i 18.01.

  Brušenje instrumenata

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić

  9.

  23.,24. i 25.01.

  Praktični kolokvij

  Doc.Badovinac

  Doc.Puhar

  Doc.Vražić

  Dr.Musić