O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2019. godine

 

Vesna Vucelić, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Usporedba tri protokola oralne higijene za smanjenje oralne gram-negativne mikrobiote u bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja“

 

                Obrana će se održati

 

29. siječnja 2020. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Vesna Degoricija, predsjednica
  2. Prof.dr.sc. Darko Macan, član
  3. Doc.dr.sc. Oktavija Đaković Rode, član
  4. Doc.dr.sc. Ivana Šutej, član
  5. Doc.dr.sc. Danica Vidović Juras, član
  6. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, zamjena 

                                                                                                     

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 21. 1. 2020. u 10:21
Popis obavijesti