U ime prof. dr. sc. Miljenka Šimprage, prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, ovim putem Vas želimo informirati o mogućnosti nastupa na 47. međunarodnom Salonu inovacija u Genèvi ‒ Inventions Genèva 2019, koji će se održavati od 10. do 14. travnja 2019. u Genèvi, Švicarska.

 

Salon inovacija_ Inventions Genèva 2019 najprestižniji je godišnji skup inovatora iz cijelog svijeta. Salon se održava na 10000 m2, a sudjelovati će inovatori iz pedesetak država sa svih kontinenata, te predstaviti više od tisuću inovacija. Na izložbi sudjeluju i 20 nacionalnih zavoda za intelektualno vlasništvo (Patentnih ureda).

 

Ovogodišnje inovacije ocjenjivat će međunarodni ocjenjivački sud kojeg čine više od 75 stručnjaka, među kojima i predstavnik Hrvatske.

 

U privitku Vam šaljemo Dopis prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miljenka Šimprage te Prijavnicu Udruge inovatora Hrvatske za spomenuti sajam.

Više informacija možete pronaći i na poveznici.

Rok za prijavu je 25. veljače 2019. godine.

Napominjemo, kako je Sveučilište u Zagrebu kolektivni član Udruge inovatora Hrvatske, a time ostvaruje i članske pogodnosti (u ovom slučaju kotizacijski popust od 25% koji je naveden u Prijavnici).

Ukoliko je Vaša institucija zainteresirana za predstavljanje svojih inovativnih projekata na spomenutom sajmu, ovim putem bismo Vas zamolili da iskaz interesa pošaljete na e-mail: idujmovic@inovatorstvo.com (tel: 01/488 65 44).

Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 2. 2019. u 14:20
Popis obavijesti