O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. veljače 2018. godine

 

REBEKA RIBIČIĆ, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj majčinog pregestacijskog indeksa tjelesne mase i prirasta na tjelesnoj masi tijekom trudnoće na antropometrijska obilježja i metabolički status novorođenčeta te ishod poroda“

 

                Obrana će se održati

 

21. ožujka 2018. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Prof.dr.sc. Milan Vrkljan, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Jasna Lovrić, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, član
  4. Doc.dr.sc. Dario Rahelić, član
  5. Doc.dr.sc. Orjena Žaja, član
  6. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, zamjena

   Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 14. 3. 2018. u 11:40
Popis obavijesti