O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 23. studenog 2017. godine

 

EMA VRBANOVIĆ, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Vrijednosti markera oksidativnog stresa u ispitanika s temporomandibularnim poremećajima i njihova ovisnost o liječenju“

 

                Obrana će se održati

 

14. veljače 2018. godine u 11:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

1.    Prof.dr.sc. Jasna Lovrić, predsjednica

2.    Prof.dr.sc. Jadranka Sertić, član

3.    Izv.prof.dr.sc. Tomislav Badel, član

4.    Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član

5.    Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković, član

6.    Doc.dr.sc. Davor Illeš, zamjena

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 2. 2018. u 08:29
Popis obavijesti