O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. lipnja 2017. godine

 

Mr.sc. ŽARKO UDILJAK, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Usporedba podudarnosti prosudbi boja zuba s obzirom na različitost ispitivača“

 

                Obrana će se održati

 

18. listopada 2017. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Asja Čelebić, član
  3. Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić, član
  4. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković, član
  5. Prof.dr.sc. Ivone Uhač, član
  6. Doc.dr.sc. Sanja Peršić Kiršić, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 12. 10. 2017. u 10:28
Popis obavijesti